Biblioteka TAU studentams

Bibliotkeka teikia šias paslaugas LSU Trečiojo amžiaus universiteto studentams:

  • Naudojimasis skaityklomis ir mokslinės literatūros bei periodinių leidinių fondu skaityklose;
  • Grožinės literatūros skolinimas į namus;
  • Naudojimasis internetu skaityklose svečio teisėmis;
  • Mokamos kopijavimo paslaugos (III a.);
  • Dalyvavimas bibliotekos organizuojamuose renginiuose.

Kreiptis į  Gintautą Malinauskienę, Bendrasis abonementas, tel.: +370 690 09936, el. paštas gintauta.malinauskiene@lsu.lt