Slovakija

Comenius University in Bratislava

PAVADINIMAS ORIGINALO KALBA Univerzita Komenského v Bratislave
UNIVERSITETO TINKLAPIS https://uniba.sk/en
ERASMUS KODAS SK BRATISL02
PADALINYS Faculty of Physical Education and Sports
STUDIJŲ SRITIS MAINAMS Sportas
STUDIJŲ PAKOPA 1, 2, 3
STUDENTŲ SKAIČIUS (išvykstančių per mokslo metus) 2
DĖSTYMO KALBA IR MINIMALUS ŽINIŲ LYGIS anglų (B2)
PARAIŠKŲ PRIĖMIMO TERMINAI Rudens semestrui – birželio 15 d.

Pavasario semestrui – lapkričio 15 d.

STUDIJŲ DALYKŲ SĄRAŠAS https://fsport.uniba.sk/en/international-relations/erasmus
INFORMACIJA DĖL APGYVENDINIMO https://uniba.sk/en/international-relations/incoming-students/erasmus/practical-information/accommodation
DAUGIAU INFORMACIJOS https://uniba.sk/en/international-relations/incoming-students/erasmus
STUDENTŲ ATSILIEPIMAI