Vyr. mokslo darbuotojo Oron Levin mokslinė stažuotė Lietuvos sporto universitete

2018 gegužės 27 – birželio 2 d. Liuveno universiteto Kineziologijos katedros judesių valdymo ir neuroplastiškumo tyrimų centro vyr. mokslo darbuotojas Oron Levin atliko mokslinę stažuotę Lietuvos sporto universitete. Stažuotės metu mokslininkas dalyvavo vykstančiuose tyrimuose „Regėjimo aštrumo įtaka motorinės ir kognityvinių funkcijų sąveikai“ bei ,,Judesių valdymo ir regėjimo sistemos sąveika bei reabilitacija po akies pašalinimo dėl patirtos traumos“. Kartu su LSU mokslininkas ir doktorantais analizavo ir tobulino šių tyrimų protokolus, kūrė bei parinko naujas tyrimų metodikas. Taip pat kartu su LSU mokslininkais rengė tyrimų protokolus motorinių bei kognityvinių funkcijų elgsenos besikeičiančioje aplinkoje vertinimui.

Mokslinės stažuotės metu mokslininkas konsultavo LSU doktorantus Andrių Šatą bei Margaritą Drozdovą Stankevičienę, pateikė rekomendacijas bei supažindino su publikacijų rengimo metodikomis aukštą citavimo indeksą turinčiuose tarptautiniuose moksliniuose žurnaluose. Įvertinus LSU mokslininkų turimą mokslinę patirtį, atliekant tyrimus vyresnio amžiaus žmonių fizinio aktyvumo, judesių valdymo srityje, buvo aptartos galimybės rengti paraišką mokslinių tyrimų ir inovacijų programai „Horizontas 2020“ tema ,,Support for the Large Scale Uptake of Open Service Platforms in the Active and Healthy Ageing Domain“.

Vyr. mokslo darbuotojo Oron Levin mokslinė ir praktinė patirtis padėjo geriau pažinti sudėtingas judesių valdymo bei kognityvinių funkcijų vertinimo metodikas ir pritaikyti jas, atliekant mokslinius ir taikomuosius tyrimus.

Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų.