Tarptautinei sporto mokslo bendruomenei pristatyti tyrimo rezultatai ir aptartos bendros mokslinės veiklos perspektyvos

2018 m. balandžio 12–15 d. Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedros e. prof. p. dr. Irena Valantinė kėlė mokslinę kompetenciją Juodkalnijos sporto akademijos organizuojamoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ,,15th International Scientific Conference on Transformation Processes in Sport – Sport Performance“ Budvoje (Juodkalnija).

Konferencijoje mokslininkė skaitė pranešimą „Pre-Competitive Emotional States in Different Women’s Basketball Leagues“ ir pristatė vykdyto tyrimo rezultatus tarptautinei sporto mokslo bendruomenei. Be to, dalyvaudama diskusijoje „Project Management – Methods and Approaches – from Idea to Realisation” plėtė mokslinio bendradarbiavimo galimybes su užsienio mokslininkais.

Plenarinių pranešėjų kompetencija bei mokslinė patirtis leido susipažinti su ne Europos Sąjungos (toliau – ES) šalyse dirbančių mokslininkų vykdomų tyrimų rezultatais, užmegzti naujus ryšius su mokslininkais. Buvo aptartos galimybės teikti tarptautinio projekto paraišką kitų metų kvietimui.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.