Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose. Sporto federacijų inovacinių sprendimų taikymas pandemijos laikotarpiu

Finansavimo šaltinis Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24-0048) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose (studentų praktika)“
Projekto būsena Įgyvendinama
Studentas Vaida Mardosaitė
Tyrimų vadovas Artūras Simanavičius
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2021 07 07–2021 08 31

TIKSLAS

Projekto tikslas – naudojant kokybinio tyrimo metodą (struktūruotą interviu), įvertinti, kokius inovacinius sprendimus pritaikė sporto federacijos pandemijos laikotarpiu.

APIE PROJEKTĄ

2021 m. liepos 7 d. – rugpjūčio 31 d. antrosios pakopos turizmo ir sporto vadybos studijų programos 1 kurso studentė Vaida Mardosaitė dalyvauja projekte, kurio metu bus siekiama išsiaiškinti, kokius inovacinius sprendimus taikė sporto federacijos, paveiktos pasaulinės COVID-19 pandemijos. Bus atliekama teorinė analizė, kurios pagrindu formuojami struktūruoto interviu klausimai.

NUMATOMAS REZULTATAS

  1. Parengta mokslinės veiklos ataskaita.