Studentė ugdė gebėjimus ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose. Jėgos treniruočių poveikis vyresnio amžiaus žmonių pažintinėms funkcijoms ir griuvimų rizikai

Finansavimo šaltinis Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24-0046) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose (studentų praktika)“
Projekto būsena Įgyvendintas
Studentas Ieva Šukevičiūtė
Tyrimų vadovas Vida Janina Česnaitienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2021 07 07–2021 08 31

TIKSLAS

Projekto tikslas – tobulinti studento mokslinę kvalifikaciją, vykdant praktinę mokslinę veiklą, vertinant jėgos treniruočių poveikį vyresnio amžiaus žmonių pažintinėms funkcijoms ir griuvimų rizikai.

APIE PROJEKTĄ

2021 m. liepos 7 d. – rugpjūčio 31 d. antrosios pakopos sporto fiziologijos ir genetikos studijų programos 1 kurso studentė Ieva Šukevičiūtė dalyvavo projekte, kurio metu vykdė tyrimą „Jėgos treniruočių poveikis vyresnio amžiaus žmonių pažintinėms funkcijoms ir griuvimų rizikai“. Projekto metu studentė įvertino jėgos treniruočių poveikį vyresnio amžiaus žmonių pažintinėms funkcijoms ir griuvimų rizikai. Ji ištyrė 20 tyrimo dalyvių ir atliko  pusiausvyros, nervų ir raumenų sistemos funkcinio pajėgumo bei pažintinių funkcijų vertinimo rezultatų analizę. Išmoko naudoti dvigubos užduoties metodą ir vertinti griuvimų riziką. Studentė įgijo mokslinių ir praktinių kompetencijų dirbant kartu su patyrusiais tyrėjais. Projekto metu išmoko vertinti vyresnio amžiaus asmenų pusiausvyrą, nervų ir raumenų sistemos funkcinį pajėgumą bei pažintines funkcijas. Kartu su patyrusiais tyrėjais atliko testavimų rezultatų analizę bei išanalizavo mokslinę literatūrą tyrimo tematika. Tyrimo metu gauti rezultatai neleidžia daryti statistiškai patikimų išvadų, tačiau studentė įžvelgė tendencijas, jog pusiausvyros kontrolė ir atminties, vykdomųjų procesų greitis centrinėje nervų sistemoje yra susiję. Vyresnio amžiaus žmonių griuvimai sąlygojami įvairių rizikos veiksnių, tačiau raumenų silpnumas ir prasta pusiausvyra yra patiriamų griuvimų pagrindas. Jėgos treniruotės ir dvigubos užduoties taikymas pagerina jėgą ir pusiausvyrą mažindami griuvimų riziką vyresniame amžiuje.

PASIEKTAS REZULTATAS

  1. Parengta mokslinės veiklos ataskaita.