Studentė ugdė gebėjimus dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose. Sporto federacijų inovacinių sprendimų taikymas pandemijos laikotarpiu

Finansavimo šaltinis Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24-0048) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose (studentų praktika)“
Projekto būsena Įgyvendintas
Studentas Vaida Mardosaitė
Tyrimų vadovas Artūras Simanavičius
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2021 07 07–2021 08 31

TIKSLAS

Projekto tikslas – naudojant kokybinio tyrimo metodą (struktūruotą interviu), įvertinti, kokius inovacinius sprendimus pritaikė sporto federacijos pandemijos laikotarpiu.

APIE PROJEKTĄ

2021 m. liepos 7 d. – rugpjūčio 31 d. antrosios pakopos turizmo ir sporto vadybos studijų programos 1 kurso studentė Vaida Mardosaitė dalyvavo projekte, kurio metu naudojant kokybinio tyrimo metodą (struktūruotą interviu), įvertino, kokius inovacinius sprendimus pritaikė sporto federacijos pasaulinės COVID-19  pandemijos laikotarpiu. Projekto metu buvo atlikti 7 interviu su sporto federacijų ekspertais.

Kokybinio tyrimo metu buvo atlikti interviu, kurių metu sporto federacijos atskleidė, kokius inovatyvius sprendimus taikė COVID – 19 pandemijos metu. Gauti rezultatai parodė, kad sporto federacijos taikydamos darbo iš namų koncepciją, daug dėmesio skyrė informacinėms technologijoms ir pradėjo naudotis platformomis tokiomis kaip nuotolinio bendravimo platforma – „Zoom“, viena iš federacijų skaitmeninimo procesą organizacijoje gerino pasitelkiant „Lean“ sistemą, siekiant kokybiškiau valdyti ir atlikti užduotis. Federacijos daugiau dėmesio skyrė varžybų organizavimui, kurios buvo skirtos pramogai, kadangi įprastos varžybos buvo uždraustos, tad federacijos organizavo pramogines, pavyzdžiui, ėjimo varžybas, nuotolines varžybas, e.čempionatus. Išnaudojant laiką, kai varžybinė veikla buvo apribota, sporto federacijos vykdė nuotolinius mokymus, kuriais siekė kelti treneriams kvalifikaciją, taip pat pritraukti narių. Dauguma federacijų siekė rūpintis savo sportininkais ir suteikti jiems visas galimybes toliau treniruotis bei siekti rezultatų, tad buvo vykdomos minėtos „Online“ varžybos, sudaromi individualūs planai Olimpinės rinktinės sportininkams, o šie buvo prižiūrimi trenerių nuotolinėmis bendravimo priemonėmis bei treneriai vesdavo individualias treniruotes, federacijos kūrė ir dalinosi video medžiagomis, kaip sportuoti namuose, demonstravo pratimus.

Tyrimas parodė, kad federacijos rado išeitis, kai situacija dėl COVID – 19 pandemijos buvo sunki sporto pasauliui, o sporto federacijoms nepakako tik prisitaikyti, buvo ieškota inovacijų, kurios palengvintų tiek darbą organizacijose, tiek būtų įdomios ir nariams. Sporto federacijų ekspertų teigimu inovatyvi veikla atnešė naudos ir tai prisidėjo prie tobulėjimo proceso, o nariai sporto federacijų ekspertų akimis buvo patenkinti ir teigiamai vertino tai, kad federacijos vykdė veiklą net ir sudėtingu laikotarpiu.

PASIEKTAS REZULTATAS

  1. Parengta mokslinės veiklos ataskaita.