Studentų tyrimai laisvu nuo studijų metu. Skirtingo tipo jėgos treniruočių poveikis vyresnio amžiaus žmonių griaučių raumenų ir smegenų sąveikai

Finansavimo šaltinis Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0053) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“
Projekto būsena Įgyvendinama
Studentė Ieva Šukevičiūtė
Tyrimų vadovas Vida Janina Česnaitienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2021 09 01 – 2022 03 31

TIKSLAS

Projekto tikslas – tobulinti studento mokslinę kvalifikaciją, vykdant mokslinį tyrimą ,,Skirtingo tipo jėgos treniruočių poveikis vyresnio amžiaus žmonių griaučių raumenų ir smegenų sąveikai“.

APIE PROJEKTĄ

LSU studijų programos „Sporto fiziologija ir genetika“ antros pakopos pirmo kurso studentė kartu su LSU tyrėjų grupe vykdys tyrimą „Skirtingo tipo jėgos treniruočių poveikis vyresnio amžiaus žmonių griaučių raumenų ir smegenų sąveikai“. Pastaruoju metu vertinant vyresnio amžiaus žmonių griuvimų rizikos prevenciją atkreipiamas dėmesys į jėgos lavinimą, tačiau vis dar nepakankamai ištirta kokio tipo, intensyvumo ir apimties jėgos treniruotės efektyviai veikia vyresnio amžiaus žmonių motorinių – pažintinių funkcijų sąveiką ir mažina griuvimų riziką. Palyginti naujas metodas jėgos treniruočių  srityje yra kraujo tėkmės ribojimo metodas. Tikimasi, kad jėgos treniruotė, kurioje taikomas KTRM, palyginti su įprasta JT, sumažins raumenų pažeidimo riziką, tuo pačiu teigiamai veikdama raumenų jėgą ir galbūt pažintines funkcijas. Tyrimo tikslas – įvertinti skirtingo tipo jėgos treniruočių poveikį vyresnio amžiaus žmonių griaučių raumenų bei smegenų sąveikai.

Mokslinių tyrimų laisvu nuo studijų laiku metu studentė įsisavins tokius mokslinių tyrimų metodus kaip vyresnio amžiaus asmenų pusiausvyros vertinimas, nervų ir raumenų sistemos funkcinio pajėgumo vertinimas bei pažintinių funkcijų vertinimas. Įsisavins  dvigubos užduoties metodą.  Savarankiškai testuos tiriamųjų motorines ir pažintines funkcijas, analizuos kraujo mėginių rezultatus.  Kartu su patyrusiais tyrėjais, mokslo darbuotojais  ji atliks testavimų rezultatų analizę, analizuos mokslinę literatūrą tyrimo tematika.  Studentė vykdys jėgos lavinimo pratybas pagal sukurtus protokolus. Projekto metu studentė parengs mokslinės veiklos ataskaitą, kurią sudarys mokslinės literatūros analizė, metodikų, taikytų tyrime aprašai ir  tyrimo rezultatų analizė; parengs žodinį pranešimą ir pranešimo santrauką. Projekto metu studentė tobulins ne tik mokslines kompetencijas, bet ir bendravimo su tiriamaisiais bei tyrėjais įgūdžius.

NUMATOMAS REZULTATAS

  1. Mokslinės veiklos ataskaita (už pirmus tris projekto įgyvendinimo mėnesius).
  2. Mokslinės veiklos ataskaita (už visus šešis projekto įgyvendinimo mėnesius), žodinis pranešimas ir pranešimo santrauka