Studentų tyrimai laisvu nuo studijų metu. Organizmo atsako dinamika į aktyvią ir pasyvią hipertermiją

Finansavimo šaltinis Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0002) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“
Projekto būsena Įgyvendinama
Studentė Dora Urniežiūtė
Tyrimų vadovas Sandra Kilikevičienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2021 09 01 – 2022 03 31

TIKSLAS

Projekto tikslas – ištirti širdies ir kraujagyslių sistemos kaitą, raumens ir odos temperatūros pokyčius šilumos kaupimo ir atidavimo metu, taikant skirtingas šildymo strategijas.

APIE PROJEKTĄ

Atlieknat fizinį krūvį metabolizmo metu išskiriamos šilumos kiekiui viršinus kūno atidavimo į aplinką galimybes pasireiškia hipertermija. Tai būsena, kurios metu  kūno temperatūra padidėja iki ≥ 38,5 °C, dėl to pasireiškia centrinis ir periferinis nuovargis. Siekiant padidintį darbingumą ir pagaerinti atsigavimo procesus hipertermijos sąlygomis svarbu suprasti gyvybiškai svarbiausių sistemų kaitą šilumos kaupimo ir atidavimo metu. Manome, kad šis projektas leis aiškiau suvokti šilumos pasiskirstymą ir nuo to priklausantį raumenų nuovargį ir atsistatymą. Tikimasi, kad gauti rezultatai leis formuoti ir siūlyti prevenciją nuo šiluminės traumos, padės gerinti fizinį darbingumą, aptinkant probleminius su šiluma susijusius taškus, t. y. vertinant kaitos rodiklius. Tyrimo metu tiriamieji bus testuojami 3 kartus: pirmą kartą atliks nuosekliai sunkėjantį krūvį, aerobiniam pajėgumui įvertinti; antrą kartą bus taikomas aktyvios hipertermijos protokolas; trečią kartą taikomas pasyvios hipertermijos protokolas. Vertinami tokie parametrai kaip deguonies suvartojimas, anglies dioksido išskyrimas, plaučių ventiliacija ir kt. kvėpavimo dujų apykaitos rodikliai maksimalaus deguonies suvartojimo metu. Atliekant skirtingus hipertermijos protokolus bus vertinama skirtingų kūno vietų odos temperatūra, vidinė temperatūra, raumens temperatūra, širdies susitraukimų dažnis, subjektyvūs pojūčiai. Taip pat rengiama mokslinės veiklos ataskaita, žodinis pranešimas, pranešimo santrauka ir analizuojama mokslinė literatūra.

NUMATOMAS REZULTATAS

  1. Mokslinės veiklos ataskaita (už pirmus tris projekto įgyvendinimo mėnesius).
  2. Mokslinės veiklos ataskaita (už visus šešis projekto įgyvendinimo mėnesius), žodinis pranešimas ir pranešimo santrauka