Studentų tyrimai laisvu nuo studijų metu. Pažintinių, motorinių funkcijų ir nervų sistemos vientisumo reikšmė su sveikata susijusiam vyresnio amžiaus žmonių fiziniam pajėgumui

Finansavimo šaltinis Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0054) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“
Projekto būsena Įgyvendinama
Studentas Samrat Sheoran
Tyrimų vadovas Nerijus Masiulis
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2021 09 01 – 2022 03 31

TIKSLAS

Projekto tikslas – tobulinti studento mokslinę kvalifikaciją vykdant mokslinį tyrimą „Pažintinių,  motorinių funkcijų ir  nervų sistemos vientisumo reikšmė su sveikata susijusiam vyresnio amžiaus žmonių fiziniam pajėgumui, biožymenų ir hormonų lygio pokyčiams“.

APIE PROJEKTĄ

LSU studijų programos „Physical activity and lifestyle counseling“ pirmos pakopos antro kurso studentas Samrat Sheoran kartu su LSU tyrėjų grupe vykdys tyrimą „Pažintinių,  motorinių funkcijų ir  nervų sistemos vientisumo reikšmė su sveikata susijusiam vyresnio amžiaus žmonių fiziniam pajėgumui, biožymenų ir hormonų lygio pokyčiams”. Tyrimo tikslas – ištirti smegenų ir raumenų sąveiką, atsižvelgiant į treniruotės poveikį pažintinėms,  motorinėms funkcijoms, nervų ir raumenų sistemos vientisumui, su sveikata susijusiam fiziniam pajėgumui, biožymenų ir hormonų lygio pokyčiams.

Mokslinių tyrimų laisvu nuo studijų laiku metu studentas įsisavins tokius mokslinių tyrimų metodus kaip  vyresnio amžiaus asmenų  nervų ir raumenų sistemos funkcinio pajėgumo vertinimas, kraujo tyrimų analizė, raumenų geometrinių savybių vertinimas ultragarsu, raumens elektrostimuliacija. Kartu su patyrusiais tyrėjais, mokslo darbuotojais  jis atliks testavimų rezultatų analizę, analizuos mokslinę literatūrą tyrimo tematika. Studentas dalyvaus ir pats vykdys jėgos treniruotes abiems eksperimentinėms grupėms. Projekto metu studentas tobulins ne tik mokslines kompetencijas, bet ir bendravimo su tiriamaisiais bei tyrėjais įgūdžius.

NUMATOMAS REZULTATAS

  1. Mokslinės veiklos ataskaita (už pirmus tris projekto įgyvendinimo mėnesius).
  2. Mokslinės veiklos ataskaita (už visus šešis projekto įgyvendinimo mėnesius), žodinis pranešimas ir pranešimo santrauka