Studentų tyrimai laisvu nuo studijų metu. Treniruočių blokinės (koncentruotų krūvių) periodizacijos įtaka jaunųjų plaukikų funkciniam parengtumui

Finansavimo šaltinis Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0051) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“
Projekto būsena Įgyvendinama
Studentas Rytis Dikšaitis
Tyrimų vadovas Eugenijus Trinkūnas
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2021 09 01 – 2022 03 31

TIKSLAS

Projekto tikslas – nustatyti treniruočių blokinės (koncentruotų krūvių) periodizacijos įtaką jaunųjų plaukikų funkciniam/fiziniam parengtumui.

APIE PROJEKTĄ

Tyrime dalyvaus jaunieji plaukikai. Tiriamieji bus suskirstyti į dvi grupes: eksperimentinę ir kontrolinę. Kiekvienai iš grupių treniruotes vykdys jų treneriai kartu dalyvaujant studentui. Kontrolinė grupė vykdys įprastines treniruotes, tikslu treniruotėje nuplaukti kuo ilgesnį nuotolį, eksperimentinėje grupėje plaukikai vykdys mažesnės apimties ir didesnio intensyvumo treniruotes. Tyrime bus taikomi šie metodai: antropometrija, teping testas, spirometrija, modifikuoti Rufje ir Bosco fizinio krūvio mėginiai, širdies ritmo variabilumo registracija bei kontrolinės plaukimo varžybos. Teping testas leis nustatyti CNS funkcinės būklės ir darbingumo rodiklių kaitą, spirometrijos metodu bus vertinamas maksimalus forsuotai iškvėpto oro tūris. Rufje ir Bosco fizinio krūvio mėginiais įvertinsime organizmo ŠKS reakcijas į lengvą ir sunkų fizinius krūvius. Širdies ritmo variabilumo kontrolė, leis sekti ir prevenciškai kontroliuoti tiriamuosius nuo nuovargio/persitreniravimo, o kontrolinės plaukimo varžybos užtikrins tiriamųjų, pasirinktu plaukimo stiliumi, kontrolinių varžybų rezultatų kaitą.

Projekto pabaigoje bus nustatytas ir įvertintas treniruočių blokinės (koncentruotų krūvių) jaunųjų plaukikų funkciniam/fiziniam parengtumui, apibendrinus gautus tyrimo rezultatus, bus pateiktos praktinės rekomendacijos treneriams, dirbantiems su jaunaisiais plaukikais.

NUMATOMAS REZULTATAS

  1. Mokslinės veiklos ataskaita (už pirmus tris projekto įgyvendinimo mėnesius).
  2. Mokslinės veiklos ataskaita (už visus šešis projekto įgyvendinimo mėnesius), žodinis pranešimas ir pranešimo santrauka.