LSU sukūrė inovatyvią mobilią sporto mokslo laboratoriją

Finansavimo šaltinis Europos regioninės plėtros fondas
Projekto būsena Įgyvendintas
Projekto vadovas Sigitas Kamandulis
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020 01 10 – 2022 01 31
Projekto kodas Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-21-0001

TIKSLAS

Projekto tikslas – siekti aktyvesnio mokslinių tyrimų materialinės bazės panaudojimo.

UŽDAVINIAI

Projekto uždavinys – užtikrinti moksliniams tyrimams atlikti reikalingą mobilią materialinę bazę. Tai sudarytų sąlygas mokslininkams, II ir III studijų pakopų studentams sustiprinti, suaktyvinti MTEPI veiklą žmogaus fizinės būklės srityje.

APIE PROJEKTO ĮGYVENDINIMĄ

Projektu tenkinamas vartotojų poreikis – gauti kokybiškas žmogaus galimybių testavimo paslaugas bei mokslu grįstas rekomendacijos bet kurioje Lietuvos vietoje. Biomechaniniai, kvėpavimo ir širdies-kraujagyslių sistemos pajėgumo ir antropometriniai, metabolizmo tyrimai padeda įvertinti įvairių intervencijų (fiziniai pratimai, įvairios reabilitacijos procedūros) įtaką fizinei, protinei sveikatai ir darbingumui. Tyrimų dėka galima objektyviai teikti mokslu pagrįstas rekomendacijas įvairaus amžiaus vaikams, suaugusiems, pensinio amžiaus asmenims, taip pat aukšto meistriškumo sportininkams.

Projekto metu įsigyta transporto priemonė įrangos transportavimui ir įrengta mokslo laboratorija. Įsigyta mobili testavimo įranga, skirta kūno kompozicijos ir funkcinių judesių vertinimui, širdies ir kraujagyslių sistemos vertinimui, kvėpavimo funkcijos vertinimui, griaučių raumenų sistemos vertinimui, centinės nervų sistemos vertinimui ir kita įranga, reikalinga mobilios laboratorijos veiklai. Įranga leis atlikti žmogaus fizinės būklės testavimus bet kurioje Lietuvos teritorijoje, vykdyti mokslinius tyrimus. Siekiant efektyviai naudoti įsigytą mobilią įrangą, atnaujintos bendrabučio korpuse esančios patalpos ir ten įrengta laboratorija. Šioje laboratorijoje laikoma įranga ir atliekama dalis tyrimų.

PASIEKTAS REZULTATAS

  1. Įsigyta mobili laboratorinė mokslinė testavimo įranga.
  2. Įsigyta transporto priemonė įrangos transportavimui ir įrengta mobili mokslo laboratorija.

3. Bendrabučio korpuse atnaujintos patalpos, skirtos laboratorijos įrengimui (Perkūno al. 3–2, Kaunas).