Studentė įgijo patirties sėkmingai įgyvendinusi projektą „Organizmo atsako dinamika į aktyvią ir pasyvią hipertermiją“

Finansavimo šaltinis Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0002) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“
Projekto būsena Įgyvendintas
Studentė Dora Urniežiūtė
Tyrimų vadovas Sandra Kilikevičienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2021 09 01 – 2022 03 31

TIKSLAS

Projekto tikslas – ištirti širdies ir kraujagyslių sistemos kaitą, raumens ir odos temperatūros pokyčius šilumos kaupimo ir atidavimo metu, taikant skirtingas šildymo strategijas.

APIE PROJEKTĄ

Projekto metu buvo nustatyta, kad taikant aktyvios hipertermijos protokolą širdies kraujagyslių sistemos atsakas yra didesnis, tačiau vertinant subjektyvius pojūčius nenustatėme skirtingų pokyčių tarp skirtingų šildymo strategijų, norinti greičiau pakelti kūno temperatūrą (odos ir raumens) efektyviau veikia pasyvios hipertermijos protokolas.

Tyrimo vadovė Sandra Kilikevičienė džiaugiasi, kad projektas studentei Dorai Urniežiūtei suteikė galimybę išmokti kritiškai analizuoti mokslinę literatūrą ir leido pasisemti daug mokslinių žinių apie aktyvios hipertermijos poveikį fiziologiniams pokyčiams. Studentė puikiai įvaldė tyrimo organizavimo patirtį nuo tiriamųjų paieškos iki tyrimo atlikimo, rezultatų analizavimo ir interpretavimo. Studentė po projekto geba savarankiškai atlikti MDS nustatymą, moka taikyti aktyvios ir pasyvios hipertermijos protokolus, moka atlikti pagrindinius neintervencinius matavimus tokius kaip: ŠSD, dujų apykaitos rodikliai, paviršinė kūno temperatūra, vidinė – rektalinė temperatūra, taip pat geba įvertinti subjektyvius tiriamojo pojūčius ir įvertinti kūno kompozicijos rodiklius. Geba susisteminti rezultatus, aprašyti ir interpretuoti bei atsakingai parengti mokslinį pranešimą studentų konferencijai.

 

PASIEKTAS REZULTATAS

  1. Mokslinės veiklos ataskaita (už pirmus tris projekto įgyvendinimo mėnesius).
  2. Mokslinės veiklos ataskaita (už visus šešis projekto įgyvendinimo mėnesius), žodinis pranešimas ir pranešimo santrauka