Studentė įgijo patirties sėkmingai įgyvendinusi projektą „Skirtingo tipo jėgos treniruočių poveikis vyresnio amžiaus žmonių griaučių raumenų ir smegenų sąveikai“

Finansavimo šaltinis Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0053) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“
Projekto būsena Įgyvendintas
Studentė Ieva Šukevičiūtė
Tyrimų vadovas Vida Janina Česnaitienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2021 09 01 – 2022 03 31

TIKSLAS

Projekto tikslas – tobulinti studento mokslinę kvalifikaciją, vykdant mokslinį tyrimą ,,Skirtingo tipo jėgos treniruočių poveikis vyresnio amžiaus žmonių griaučių raumenų ir smegenų sąveikai“.

 

APIE PROJEKTĄ

Studentė dalyvavo Lietuvos sporto universitete vykstančiame tyrime – skirtingo tipo jėgos treniruočių poveikis vyresnio amžiaus žmonių griaučių raumenų ir smegenų sąveikai. Projekto metu studentė įgavo įgūdžių savarankiškai testuoti tiriamuosius, įsisavino mokslinių tyrimų metodus, kurie vertina vyresnio amžiaus asmenų pusiausvyros, nervų ir raumenų sistemos funkcinį pajėgumą bei pažintines funkcijas. Kartu su patyrusias tyrėjais studentė dalyvavo treniruočių procese, vykdė skirtingų tipų jėgos lavinimo treniruotes vyresnio amžiaus žmonėms ir analizavo jų poveikį uždegiminiams procesams.

 

PASIEKTAS REZULTATAS

  1. Mokslinės veiklos ataskaita (už pirmus tris projekto įgyvendinimo mėnesius).
  2. Mokslinės veiklos ataskaita (už visus šešis projekto įgyvendinimo mėnesius), žodinis pranešimas ir pranešimo santrauka.