Studentas įgijo patirties sėkmingai įgyvendinęs projektą „Treniruočių blokinės (koncentruotų krūvių) periodizacijos įtaka jaunųjų plaukikų funkciniam parengtumui“

Finansavimo šaltinis Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0051) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“
Projekto būsena Įgyvendintas
Studentas Rytis Dikšaitis
Tyrimų vadovas Eugenijus Trinkūnas
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2021 09 01 – 2022 03 31

TIKSLAS

Projekto tikslas – nustatyti treniruočių blokinės (koncentruotų krūvių) periodizacijos įtaką jaunųjų plaukikų funkciniam/fiziniam parengtumui.

 

APIE PROJEKTĄ

Atliekamame tyrime dalyvavo 11-13 metų jaunieji plaukikai suskirstyti į dvi grupes kontrolinę ir eksperimentinę. Kontrolinės ir eksperimentinės grupės plaukikai atliko skirtingos apimties ir intensyvumo treniruotes. Eksperimentinės grupės plaukikams buvo taikyta treniruočių blokinė (koncentruotų krūvių) periodizacija. Funkcinei kontrolei buvo taikyti šie testai: CNS teping testas, spirometrija, elektrokardiografija, arterinio kraujo spaudimo matavimai, standartizuotas 30 sekundžių šuolių fizinio krūvio mėginys ir varžybinę veiklą atspindintys kontroliniai pratimai (25 ir 50 m plaukimas). Taikyti koncentruoti krūviai „blokais“ jauniesiems plaukikams per ilgesnį treniravimosi laiką tampa sunkūs ir sukelia organizmo funkcinių sistemų suminį nuovargį. Reguliari plaukikų funkcinės būsenos stebėsena leidžia priimti reikiamus sprendimus, įtraukti atsigavimo mikrociklą (-us), galima aktyvuoti organizmo superkompensacinius mechanizmus ir kitą koncentruotą krūvį pradėti turint aukštesnį pradinį rezultatą.

 

PASIEKTAS REZULTATAS

  1. Mokslinės veiklos ataskaita (už pirmus tris projekto įgyvendinimo mėnesius).
  2. Mokslinės veiklos ataskaita (už visus šešis projekto įgyvendinimo mėnesius), žodinis pranešimas ir pranešimo santrauka.