Inventoriaus bei įrangos įsigijimas ir LSU sporto erdvių atvėrimas Kauno gyventojų fiziniam aktyvumui

Projekto būsena Įgyvendinama
Projekto vadovas Ilona Judita Zuozienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2022 09 01 – 2023 12 22
Projekto kodas Nr. SRF-SIĮ-2022-1-0173
Projekto vertė, Eur 150339,06

TIKSLAS – Gerinti kauniečių fizinio aktyvumo pratybų sąlygas, didinti organizuotai sportuojančių asmenų skaičių (į projekto veiklas įtraukti 340 dalyvių) ugdyti fizinį raštingumą bei padėti „kaupti“ reikiamą fizinio aktyvumo normą per gimnastikos, plaukimo ir golfo pratybas.

APIE PROJEKTĄ

Projekte fizinio aktyvumo veiklos bus skirtos 3 amžiaus grupėms: 5-17 m vaikai, 18-64 m. suaugę ir 65-84 m. suaugę. Orientuojamasi į kauniečius, kuriems LSU sporto bazė yra netoli gyvenamos ar mokymo/darbo vietos ir lengvai pasiekiama. Fizinio aktyvumo veiklose dalyvis turės galimybę dalyvauti nuosekliose pratybose (3 k./sav., viso po 150 min. 4 mėnesius) nemokamai. Pratybos bus vykdomos 2 srautais 8 mėnesius.

Tikimasi, kad dėl aktyvios fizinio aktyvumo veiklos pagerės dalyvių fizinė, psichinė, emocinė sveikata, bus suformuoti nauji sportavimo mokėjimai ir įgūdžiai, prasiplės fizinio aktyvumo veiklų spektras, didės projekto dalyvių fizinis raštingumas. Fizinio aktyvumo pratybose bus prieinamos mažiau galimybių turintiems asmenims (vaikai, patenkantys į rizikos grupes ir senjorai). Bus fiksuojama fizinio pajėgumo rodiklių kaita. Dalyviai vertins veiklas kokybiniu aspektu.

NUMATOMAS REZULTATAS

  1. Įsigytas naujas sporto inventorius ir įranga, skirta golfui, plaukimui, gimnastikai ir mankštos salei.
  2. Suorganizuotas ir įvykdytas seminaras „Mankštinkis, plauk, žaisk golfą kartu su LSU“ 40 dalyvių.
  3. 240 Kauno miesto gyventojams surengtos fizinio aktyvumo pratybos, derinant golfą, plaukimą ir gimnastikos elementus (16 grupių, 768 užsiėmimai).
  4. 60 LSU darbuotojų dalyvavo fizinio aktyvumo veiklose darbo vietoje (4 grupės, 192 užsiėmimai).

„Projektas (Inventoriaus bei įrangos įsigijimas ir LSU sporto erdvių atvėrimas Kauno gyventojų fiziniam aktyvumui, projekto vykdytojas Lietuvos sporto universitetas) bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas“.