Lietuvos sporto universiteto mokslininkai adaptavo suaugusių (18–64 metų) ir vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) asmenų fizinio pajėgumo vertinimo tarptautinių testų rinkinį (bateriją) bei parengė jo rekomendacijas naudojimui Lietuvoje

Lietuvos sporto universitetas (toliau – LSU) kartu su partneriais (Kauno rajono visuomenės sveikatos biuru, Lietuvos fizinio aktyvumo asociacija) nuo 2020 m. lapkričio 10 d. iki 2022 m. birželio 9 d. vykdė projektą „Suaugusių (18–64 metų) ir vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) asmenų fizinio pajėgumo vertinimo tarptautinių testų rinkinio (baterijos) adaptavimas bei rekomendacijų parengimas naudojimui Lietuvoje“, kurį finansiškai rėmė Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas, administruojamas LR Sveikatos apsaugos ministerijos. Projekte numatytas veiklas įgyvendino LSU mokslininkai – dr. Vida Janina Česnaitienė, dr. Kristina Visagurskienė ir dr. Nerijus Masiulis, turintys ilgalaikę mokslinę ir praktinę patirtį sveiko senėjimo srityje.

Projekto metu LSU mokslininkai kartu su Kauno rajono visuomenės sveikatos specialistais įvertino daugiau nei 800 Kauno rajono gyventojų fizinį pajėgumą ir pagal gautus rezultatus parengė fizinio pajėgumo rodiklių ribines reikšmes, kurios nurodo, kokie rezultatai kelia riziką sveikatai, kokie parodo, jog reikia lavinti savo fizines ypatybes ir kokios reikšmės rodo, jog fizinio pajėgumo rodikliai yra palankūs sveikatai. Projekto metu buvo parengta metodinė priemonė kartu su video medžiaga ir pristatyta dešimtyje Lietuvos apskričių. Pagrindiniai seminarų dalyviai buvo visuomenės sveikatos specialistai, sveikatinimo treneriai, fizinio ugdymo mokytojai. Džiugu, jog seminaruose pristatoma fizinio pajėgumo metodika domėjosi ir slaugos specialistai. Viso seminaruose dalyvavo ir susipažino su fizinio pajėgumo testavimo ir vertinimo metodika daugiau nei 250 specialistų.

LSU mokslininkai įvertino Kauno rajono gyventojų fizinį pajėgumą ir gautus rezultatus palygino su Suomijoje atlikto tyrimo rezultatais. Tyrėjus nustebino tai, kad jaunų žmonių plaštakos suspaudimo jėgos bei aerobinės ištvermės rodikliai ženkliai prastesni nei Suomijoje atlikto tyrimo dalyvių. Pastaruoju metu mokslininkai ieško priežastinių ryšių tarp fizinio pajėgumo ir prognozuojamos sveikatos būklės vyresniame amžiuje, todėl mūsų tyrėjų gauti rezultatai papildo šią tyrimų sritį. Projekto metu gauti rezultatai įgalino tyrėjus įvertinti ir galimas fizinio pajėgumo rodiklių kitimo tendencijas, lyginant su anksčiau atliktais tyrimais.

Projektas suteikė galimybę praktikams turėti įvairaus amžiaus asmenų fizinio pajėgumo vertinimo priemonę, o mokslininkams įvertinti gyventojų fizinio pajėgumo būklę bei sudaryti sąlygas tolimesniems tyrimams su tikslu stebėti ir palyginti fizinio pajėgumo rodiklių kitimo tendencijas ateityje.