Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose. Nuotolinės edukacijos ir fizinių pratimų poveikis nespecifiniam lėtiniam juosmens skausmui ir vizualinių kinestetinių judesio vaizdų generavimui

Finansavimo šaltinis Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24-0049) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose (studentų praktika)“
Projekto būsena Įgyvendinama
Studentas Augustė Simanynaitė
Tyrimų vadovas Vilma Juodžbalienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2021 07 07–2021 08 31

TIKSLAS

Projekto tikslas – nustatyti nuotolinės neurofiziologinės skausmo edukacijos ir fizinių pratimų poveikį asmenų, jaučiančių nespecifinį lėtinį juosmens skausmą, skausmo intensyvumui ir gebėjimui generuoti vizualinius kinestetinius judesio vaizdus.

APIE PROJEKTĄ

2021 m. liepos 7 d. – rugpjūčio 31 d. antrosios pakopos kineziterapijos studijų programos 1 kurso studentė Augustė Simanynaitė dalyvauja projekte, kurio metu siekiama nustatyti nuotolinės neurofiziologinės skausmo edukacijos ir fizinių pratimų poveikį asmenų, jaučiančių nespecifinį lėtinį juosmens skausmą, skausmo intensyvumui ir gebėjimui generuoti vizualinius kinestetinius judesio vaizdus. Projekto veiklų metu siekiama tobulinti II pakopos reabilitacijos krypties studijų studentės kompetencijas biomedicinos mokslinių tyrimų srityje.

Numatytame tyrime nagrinėjami itin aktualūs, pandemijos kontekste kylantys reabilitacijos ir sveikatinimo srities nuotolinių intervencijų efektyvumo klausimai. Pastaruoju metu visame pasaulyje apribojus asmenų judėjimą ir perkėlus daugumą darbo bei socialinių veiklų į virtualią erdvę, sumažėjo asmenų fizinis aktyvumas, padaugėjo besiskundžiančių griaučių raumenų sistemos skausmais. Kineziterapijos ir sveikatinimo sektorius susiduria su naujais iššūkiais – poreikiu išsiaiškinti nuotoliu teikiamų arba virtualių poveikio metodų efektyvumą. Naujausi moksliniai tyrimai rodo, kad pacientams, jaučiantiems nespecifinį lėtinį juosmens skausmą, kyla didesnių sunkumų kuriant vizualinius kinestetinius judesio vaizdus (La Touche et al., 2019). Manoma, kad pacientams, jaučiantiems nespecifinį lėtinį juosmens skausmą ir gebantiems sunkiau kurti vizualinius ir kinestetinius judesio vaizdus gali padėti kineziterapija grįsta ne tik fiziniais pratimais, bet ir edukacija. Šių intervencijų kombinacija padidina raumenų jėgą, gerina laikysenos stabilumą, sumažina negalią ir skausmo intensyvumą (Pieber et al., 2016). Tačiau neaišku, ar tokio pobūdžio intervencija taikoma nuotoliniu būdu turės analogišką poveikį skausmo intensyvumui ir pagerins gebėjimą generuoti vizualinius ir kinestetinius judesio vaizdus.

NUMATOMAS REZULTATAS

  1. Parengta mokslinės veiklos ataskaita.