Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose. Jėgos treniruočių poveikis vyresnio amžiaus žmonių pažintinėms funkcijoms ir griuvimų rizikai

Finansavimo šaltinis Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24-0046) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose (studentų praktika)“
Projekto būsena Įgyvendinama
Studentas Ieva Šukevičiūtė
Tyrimų vadovas Vida Janina Česnaitienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2021 07 07–2021 08 31

TIKSLAS

Projekto tikslas – tobulinti studento mokslinę kvalifikaciją, vykdant praktinę mokslinę veiklą, vertinant jėgos treniruočių poveikį vyresnio amžiaus žmonių pažintinėms funkcijoms ir griuvimų rizikai.

APIE PROJEKTĄ

2021 m. liepos 7 d. – rugpjūčio 31 d. antrosios pakopos sporto fiziologijos ir genetikos studijų programos 1 kurso studentė Ieva Šukevičiūtė dalyvauja projekte, kurio metu dalyvaus tyrime „Jėgos treniruočių poveikis vyresnio amžiaus žmonių pažintinėms funkcijoms ir griuvimų rizikai“ ir išmoks vertinti vyresnio amžiaus asmenų pusiausvyrą, nervų ir raumenų sistemos funkcinį pajėgumą bei pažintines funkcijas. Susipažins ir išmoks naudoti dvigubos užduoties metodą ir vertinti griuvimų riziką. Kartu su patyrusiais tyrėjais, mokslo darbuotojais vasaros praktikos metu ji atliks testavimų rezultatų analizę, analizuos mokslinę literatūrą tyrimo tematika. Praktikos metu studentė tobulins ne tik mokslines kompetencijas, bet ir bendravimo su tiriamaisiais bei tyrėjais įgūdžius.

NUMATOMAS REZULTATAS

  1. Parengta mokslinės veiklos ataskaita.