Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose. Buriuotojų fizinio parengtumo kaita taikant papildomas atletinio rengimo pratybas

Finansavimo šaltinis Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24-0090) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose (studentų praktika)“
Projekto būsena Įgyvendinama
Studentas Rytis Dikšaitis
Tyrimų vadovas Eugenijus Trinkūnas
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2021 07 07–2021 08 31

TIKSLAS

Projekto tikslas – nustatyti papildomų atletinio rengimo pratybų įtaką buriuotojų fiziniam parengtumui.

APIE PROJEKTĄ

2021 m. liepos 7 d. – rugpjūčio 31 d. antrosios pakopos treniravimo sistemų studijų programos 1 kurso studentas Rytis Dikšaitis dalyvauja projekte, kurio metu bus atliekamos buriavimo treniruotės eksperimentinėje ir kontrolinėje grupėse. Tiriamieji treniruosis 5 kartus per savaitę. Eksperimentinėje grupėje jaunieji buriuotojai tris kartus per savaitę lavins buriavimo įgūdžius ir du kartus per savaitę atliks papildomas atletinio rengimo treniruotes pagrindinėms fizinėms ypatybėms: ištvermei, jėgai, koordinacijai ir lankstumui.

Bus vykdomi trys testavimai (praktikos pradžioje, praktikos viduryje sezono ir po sezono) vasaros praktikos metu. Testavimai bus atliekami naudojant EUROFIT testų paketą. Tyrimų rezultatų analizei bus taikoma lyginamoji analizė tarp abiejų grupių, lyties aspektu ir individualaus rezultatų pokyčio Tikimasi, kad eksperimentinėje grupėje fizinių ypatybių rodikliai bus pagerėję lyginant su kontroline grupe, o tai įrodytų, kad buriavimo sezono metu reikalingos papildomas atletinės rengimo pratybos gerinant specialų fizinį parengtumą. Gautų rezultatų pagrindu bus pateiktos rekomendacijos buriavimo treneriams.

NUMATOMAS REZULTATAS

  1. Parengta mokslinės veiklos ataskaita.