Projekto „Pagrindinių motorinių įgūdžių vertinimas ir ugdymas Europoje“ renginys

2019 m. spalio 29 d. vyko projekto „Pagrindinių motorinių įgūdžių vertinimas ir ugdymas Europoje“ (angl. Basic Motor Competencies in Europe – Assessment and Promotion (BMC-EU) (590777-EPP-1-2017- 1-DE-SPO-SCP, 2017) renginys.

Per teorinę ir praktinę renginio dalis Lietuvos pradinių klasių mokytojams buvo pristatyta motorinių įgūdžių pradinėse klasėse vertinimo metodika, aptarti teoriniai šios metodikos aspektai, supažindinta su projekto metu atlikto tyrimo 12-oje šalių, tarp jų ir Lietuvos, rezultatais, pagrįsta motorinių įgūdžių ir jų vertinimo reikšmė.

Išvystyti motoriniai įgūdžiai yra nepaprastai svarbus mokinių fizinį aktyvumą ir fizinį pajėgumą lemiantis veiksnys. Geriau išvystyti baziniai motoriniai įgūdžiai siejasi su didesne kompetencija, motyvacija būti fiziškai aktyviems, su mažesne traumų rizika fiziškai aktyvių veiklų metu, sportinių užsiėmimų lankymu, socialine integracija ir didesniu įsitraukimu į fizinio aktyvumo veiklas suaugusiojo amžiuje.

Projekto dalyviai turėjo galimybę patys išbandyti motorinių įgūdžių vertinimo metodiką praktiškai, kad vėliau galėtų įgytus įgūdžius taikyti ugdymo procese.

Projekto Basic Motor Competencies in Europe – Assessment and Promotion koordinatorius – Potsdamo universitetas. Lietuvos sporto universitetas, atstovaujamas tyrėjų A. Emeljanovo ir B. Miežienės, projekte dalyvauja partnerio teisėmis.

Projektas bendrai finansuojamas pagal Europos Sąjungos programą Erasmus+ Sportas.