Pradėtas vykdyti projektas „Šiuolaikinio trenerio kvalifikacijos tobulinimas“

Nuo 2019 m. spalio 24 d. Lietuvos sporto universitete vykdomas projektas „Šiuolaikinio trenerio kvalifikacijos tobulinimas“ (sutartis Nr. SRF-KT-2019-1-0014), bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Projekto metu bus parengta aktuali šiuolaikinio trenerio ir fizinio aktyvumo specialisto kvalifikacijos tobulinimo programa, kurią sudaro 4 mokymo moduliai; parengta ir išleista metodinė medžiaga moduliams perteikti ir įsisavinimti; surengti ir vykdomi 20 ECTS kreditų apimties mokymai sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, neturintiems aukštojo sporto srities išsilavinimo; surengtos ir įvykdytos plaukimo mokymo treniruotės negalią turintiems vaikams ir jaunuoliams. Projekto trukmė – 2 metai.