LSU atstovė pristatė tyrimo rezultatus tarptautinei fizinio pajėgumo ir sveikatos mokslo bendruomenei

Lietuvos sporto universiteto docentė dr. Brigita Miežienė dalyvavo 21-ojoje fizinio pajėgumo ir sveikatos konferencijoje (angl. ICPFH 2019: 21st International Conference on Physical Fitness and Health), kuri vyko Singapūre. Mokslininkė skaitė pranešimą „Predictive Value of Body Mass Index for Health-Related Physical Fitness and Self-Rated Health in 11–18 Years-Old Youth“.
Konferencijoje susipažinta su kitų mokslininkų, ypač dirbančių Azijos regione, pranešimais. Šie pranešimai atskleidžia LSU mokslininkų grupės, kuriai priklauso Brigita Miežienė, nagrinėjamas temas iš kitų perspektyvų. Tai praplečia mokslinį akiratį, leidžia matyti išsamesnį reiškinio ir jį lemiančių veiksnių spektro vaizdą. Vizito metu buvo surengtas susitikimas ir aptartos mokslinio bendradarbiavimo gairės su Nanijango technologijos universiteto, kuris šiuo metu užima 11-ą vietą tarp geriausių pasaulio universitetų (https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020) ir trečią – tarp Azijos universitetų, Singapūro nacionalinio pedagoginio instituto (angl. Nanyang Technological University, National Institute of Education) mokslininkais.
Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.
Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0241) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba.