LSU atstovas pristatė tyrimo rezultatus tarptautinei fizinio pajėgumo ir sveikatos mokslo bendruomenei

Lietuvos sporto universiteto profesorius dr. Arūnas Emeljanovas dalyvavo 21-ojoje fizinio pajėgumo ir sveikatos konferencijoje (angl. ICPFH 2019: 21st International Conference on Physical Fitness and Health), kuri vyko Singapūre. Konferencijos metu profesorius skaitė pranešimą „Decrease of Aerobic Capacity in Twenty Years in Lithuanian 11 – 18 Years-Old Youth“.
Konferencijoje susipažinta su kitų mokslininkų pranešimais, diskutuota apie mokinių fizinio pajėgumo iššūkius kitose, ypač Azijos, šalyse. Vizito metu buvo surengtas susitikimas ir aptartos mokslinio bendradarbiavimo gairės su Nanijango technologijos universiteto, kuris šiuo metu užima 11-ą vietą tarp geriausių pasaulio universitetų (https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020) ir trečią – tarp Azijos universitetų, Singapūro nacionalinio pedagoginio instituto (angl. Nanyang Technological University, National Institute of Education) mokslininkais.
Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.
Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0246) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba.