Pradedamas įgyvendinti projektas „Supporting Gamified Physical Activities in & out of Schools (SUGAPAS)“

2020 m. Lietuvos sporto universitetas (LSU) pradeda įgyvendinti Erasmus+ Sportas programos projektą „Supporting Gamified Physical Activities in & out of Schools“ (SUGAPAS) Nr.613270-EPP-1-2019-1-LT-SPO-SCP, kurio tikslas  moksleivių sėslaus gyvenimo, maitinimosi įpročių keitimas, sveiko gyvenimo būdo skatinimas, paauglių fizinio aktyvumo barjerų įveikimas, pasitelkiant motyvuojančius skaitmeninius žaidimus.

Vienas iš SUGAPAS projekto intelektualių produktų – tyrimų platformos sukūrimas, panaudojant tam tikras interaktyvias priemones, padėsiančias rinkti regioninius (Graikijos, Kipro, Danijos, Austrijos, Lietuvos, Šveicarijos ir Ispanijos) fizinio aktyvumo, maitinimosi įpročių duomenis bei juos pateikti Europos kontekste. Be to, bus propaguojama dabartinė geroji praktika, skatinanti fizinį aktyvumą bei gerinanti maitinimosi įpročius. SUGAPAS projekto strategijų veiksmingumas bus grindžiamas Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijomis dėl nutukimo ir fizinio aktyvumo.

SUGAPAS prisidės prie fizinio aktyvumo stiprinimo naujoviškai – naudojant mobiliuosius žaidimus. Moksleivių fizinio aktyvumo ir mitybos įpročių duomenys bus renkami, pasitelkiant žaidimus ir mobiliuosius telefonus. Šio projekto sukurtas intelektualus produktas siūlys fizinio aktyvumo ir maitinimosi programą vidurinių mokyklų moksleiviams (mokykloje ir už jos ribų) bei suteiks žinių mokytojams, kaip į mokymo programą įtraukti mitybos ir fizinio aktyvumo komponentus.

LSU projektui vadovaus ir atstovaus tyrėjų komanda: projekto vadovė – tyrėja doc. dr. Sandrija Čapkauskienė bei tyrėjos doc. dr. Rita Gruodytė-Račienė ir dr. Vaida Pokvytytė.

Projekte partnerio teisėmis dalyvauja European University Cyprus (Kipras), Fundacion Universitaria San Antonio (Ispanija), Schools for Health in Europe Network Foundation (Danija), European Physical Education Association (Šveicarija), Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Graikija), Allgemeiner Sportverband Salzburg (Asvo Salzburg) (Austrija), Games for Health Europe Foundation (Olandija).

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Erasmus+ programos lėšomis. Bendras projekto biudžetas — 398 782 EUR. Projekto trukmė — 36 mėnesiai (pabaiga 2022-12-31).