Mokslinis projektas „Patyčios ir priekabės sporte: nuo konservatyviosios tradicijos link saugios sporto aplinkos“

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų

Šiuo metu LSU mokslininkai (prof. dr. Jolita Vveinhardt ir doc. dr. Vilija B Fominienė) vykdo mokslinį projektą, kurio tikslas – įvertinus patyčių ir priekabių paplitimą sportinėje veikloje, atskleisti jų poveikį dalyvaujantiems asmenims, suprojektuojant priekabių veikimo ir jų valdymo ilgalaikėje perspektyvoje modelį. Tai – pirmas tokio pobūdžio tyrimas Lietuvoje, atliekamas apklausiant įvairių sporto šakų trenerius ir skirtingo amžiaus sportininkus.

Aiškėja, kad svarbiu patyčias ir priekabes skatinančiu ir jas palaikančiu veiksniu yra tapusi konservatyvia tradicija paremta treniravimo kultūra: autoritarinis vadovavimo stilius, problemų slėpimas, autoriteto gynyba, stereotipinės nuostatos apie agresijos vaidmenį sporte ir tarpasmeninių santykių etikos normų paslankumas. Patyčių egzistavimui palankias sąlygas kuria ir negebėjimas jas atpažinti, ir organizacijos uždarumas, ir socialinės-kultūrinės visuomenės nuostatos, trukdančios informuoti apie patirtą smurtą bei priimti veiksmingus sprendimus.

Projektas vykdomas atliekant kokybinius ir kiekybinius tyrimus. Tarpiniai projekto rezultatai pristatyti 5 moksliniuose straipsniuose Lietuvoje ir užsienyje leidžiamuose aukštai reitinguojamuose periodiniuose mokslo žurnaluose, 9 tarptautiniuose mokslo renginiuose – konferencijose.

Šiuo metu yra analizuojami paskutinio kiekybinio tyrimo rezultatai. Kitas etapas – patyčių ir priekabių veikimo ir jų valdymo ilgalaikėje perspektyvoje modelio projektavimas. Modelis ir praktinės rekomendacijos bus pristatomos sporto bendruomenei ir mokslinėje monografijoje.

Projektas, kurio trukmė – 4 metai, yra bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0190) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).