LSU inovatyvios mobilios sporto mokslo laboratorijos sukūrimas

Finansavimo šaltinis Europos regioninės plėtros fondas
Projekto būsena Įgyvendinama
Projekto vadovas Sigitas Kamandulis
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020 01 10 – 2022 01 31
Projekto kodas Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-21-0001

TIKSLAS

Projekto tikslas – siekti aktyvesnio mokslinių tyrimų materialinės bazės panaudojimo.

UŽDAVINIAI

Projekto uždavinys – užtikrinti moksliniams tyrimams atlikti reikalingą mobilią materialinę bazę. Tai sudarytų sąlygas mokslininkams, II ir III studijų pakopų studentams sustiprinti, suaktyvinti MTEPI veiklą žmogaus fizinės būklės srityje.

APIE PROJEKTĄ

Pažangiausiais technologiniais sprendimais sukomplektuota LSU inovatyvi mobili sporto mokslo laboratorija ne tik pasieks visus atokiausius Lietuvos regionus ir bendruomenes, bet ir leis, panaudojant originalias, LSU mokslininkų sukurtas tyrimų metodikas, atlikti objektyvius fizinio pajėgumo testavimus. Gautų testavimo rezultatų pagrindu bus teikiamos personalizuotos rekomendacijos ir sudaromi fizinio aktyvumo planai ikimokyklinio amžiaus vaikams, moksleiviams, sportininkams profesionalams, fiziškai aktyviems asmenims, žmonėms su negalia. Tai padės užtikrinti sistemingo fizinio aktyvumo koncepcijos realizavimą, praplės visuomenės supratimą apie kryptingai valdomo fizinio aktyvumo raidą ir naudą fizinei bei psichinei sveikatai, sustiprins jaunų žmonių vertybinę sampratą „judėk visą gyvenimą“, sumažins socialinę atskirtį tarp labiausiai pažeidžiamų socialinių grupių. Be to, inovatyvioje mobilioje sporto mokslo laboratorijoje įdiegtos šiuolaikiškos taikomosios testavimo technologijos sukurs palankią aplinką studijuojantiems tapti aukštos profesinės kvalifikacijos specialistais, taip prisidedant prie kokybiško fizinio aktyvumo švietimo ir ugdymo užtikrinimo, naujų žinių (svarbių praktikai ir mokslui) kūrimo ir perdavimo.

PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS

  1. Lietuvos tyrėjai, mokslo darbuotojai, laborantai.
  2. II ir III pakopos studijų studentai.
  3. Verslo subjektai, SPA centrai, bendruomenės ir kt.
  4. Testuojamieji.

NUMATOMAS REZULTATAS

  1. Įsigyjama mobili laboratorinė mokslinė testavimo įranga.
  2. Įsigyjama transporto priemonė įrangos transportavimui ir įrengiama mobili mokslo laboratorija.
  3. Bendrabučio korpuse atnaujintos patalpos, skirtos laboratorijos įrengimui (Perkūno al. 3–2, Kaunas).