Studentė laisvu nuo studijų metu dalyvavo projekte „Jėgos treniruotės kaip priemonė pagerinti raumenų ir smegenų sveikatą“

Finansavimo šaltinis Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0006) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“
Projekto būsena Įgyvendintas
Studentė Gintarė Katkutė
Tyrimų vadovas Nerijus Masiulis
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020 11 03–2021 04 30

2020 m. lapkričio 3 d.–2021 m. balandžio 30 d. antrosios pakopos sporto kineziterapijos studijų programos 2 kurso studentė Gintarė Katkutė dalyvavo projekte, kurio tikslas – tobulinti studentų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą ir ištiriant jėgos treniruočių poveikį vyresniojo amžiaus asmenų pažinimui ir motorinei funkcijai.

Kadangi vyresnių žmonių grupė yra sparčiausiai auganti dabartinėje visuomenėje, reikia suprasti, kaip išlaikyti ar net pagerinti vyresnio amžiaus žmonių pažintines funkcijas, siekiant pagrindinio tikslo – atitolinti demencijos atsiradimą ir pailginti funkcinę nepriklausomybę.

Kadangi pažinimo gebėjimai silpsta bėgant metams, darosi sunkiau sutelkti dėmesį, šlubuoja atmintis, prastėja orientacija, tikėtina, kad dėmesio sutelkimas į dvi užduotis vienu metu galimai turės didesnę įtaką pusiausvyrai išlaikyti, ir padidins griuvimo riziką.

Vyrauja nuomonė, kad vyresnio amžiaus žmonių pusiausvyros kontrolė yra prastesnė, nei jaunesnių tiriamųjų, tačiau daugelio mokslinių tyrėjų darbai rodo, kad amžius neįtakoja pusiausvyros. Remiantis šiais tyrimais, galima sudaryti prielaidą, kad vyresnio amžiaus žmonės geba kompensuoti atsiradusius pusiausvyros kontrolės sutrikimus, sutelkdami dėmesį ir pažintinius resursus į pusiausvyros valdymą. Ši hipotezė yra plačiai nagrinėjama mokslinėje literatūroje vertinant pusiausvyros kontrolę pritaikant dvigubą užduotį, kaip matematinę skaičiavimo užduotį.

Manoma, kad pusiausvyros kontrolės sutrikimas pasireiškia dėl laipsniško smegenų neurocheminių charakteristikų pokyčių (kuriuos galima įvertinti naudojant protonų magnetinio rezonanso spektroskopija (1H-MRS)), raumenų atrofijos, ir struktūrinių galvos smegenų pokyčių. Tačiau, koks yra neurocheminių charakteristikų poveikis su amžiumi ir kaip tai įtakoja pažintines ir motorines funkcijas vis dar kelia daugybę klausimų.

Moksliniai tyrimai rodo, kad fizinis aktyvumas pagerina neurokognityvines funkcijas ir apsaugo nuo neurodegeneracinių ligų. Fizinių pratimų, tame tarpe ir jėgą didinančių pratimų nauda, yra išsamiai išanalizuota ir siūloma kaip pagrindinė keliolikos lėtinių ligų gydymo priemonė. Motorinės sistemos reakcija į fizinius krūvius yra individuali, tačiau nepakanka žinių apie raumenų ir smegenų biožymenis, kurių pagalba galima būtų identifikuoti jautrius ir nejautrius fiziniam krūviui asmenis ir numatyti fizinių pratimų kiekį, intensyvumą ir tipą siekiant optimalios naudos. Turimų žinių apie teigiamo ir neigiamo fizinių pratimų poveikio smegenų neuroplastiškumui ir neurogenezei nepakanka. Kita vertus, vyresnio amžiaus asmenys, turintys lengvą pažintinių funkcijų sutrikimą ar demencijos riziką, gali būti labiau pažeidžiami uždegimo nei sveiki. Taip pat, turintys lengvą pažintinių funkcjių sutrikimą, iš fizinių pratimų gali turėti daugiau naudos, o teigiamą fizinių pratimų efektą gali pasiekti anksčiau nei sveiki vyresnio amžiaus asmenys.

Tyrime buvo vertinamas fizinių pratimų poveikis nervų-raumenų sistemos bei smegenų biožymenims, apimantiems: (1) metabolitus ir neurotransmiterius, tokius kaip Nacetilalaspartatas (NAA), glutamato-glutaminas (Glx), kreatino fosfokreatinas (Cr) ir mioinozitolis (mI), kurie yra nustatyta, gali prognozuoti nervų ir raumenų sistemos pokyčius senstant. (2) žmogaus CAF (c-terminal peptide agrin fragment) lygis serume kaip neuroraumeninės jungties vientisumo rodiklis. (3) BDNF, IL-6 ir PGC1α- kinurenino koncentracija serume kaip galimi smegenų ir raumenų sąveikos mediatoriai.

Tiriant galvos smegenų neurometabolitų ir pusiausvyros kontrolės sąsajas tarp sveikų ir lengvą pažintinį funkcijų sutrikimą turintiems vyresnio amžiaus žmonėms buvo nustatyta, kad sveikų ir lengvą pažintinį sutrikimą turinčių asmenų pusiausvyros kontrolė, bei smegenų neurometabolitų koncentracija nesiskiria. Reikšmingų neurometbaolitų lygių skirtumo nebuvimas, gali reikšti, kad įtakos galėjo turėti naudota silpnesnė smegenų magnetinio rezonanso spektroskopija (modelis: Siemens Skyra 3T) arba ,kad į tiriamą grupę įtraukti asmenys turintys stabilią pažintinių funkcijų sutrikimą. Tačiau, rastos labai įdomias įžvalgos, kurios įrodo, kad iš dalies asmenys turintys lengvą pažintinių funkcijų sutrikimą, geba kompensuoti pusiausvyros kontrolę, sutelkdami pažintinius išteklius į pusiausvyros užduotį. Sąsajose tarp neurometabolitų ir pusiausvyros kontrolės lengvą pažintinių funkcijų sutrikimą turintiems vyresnio amžiaus žmonėms, iš dalies priklauso nuo glutamaterginių sistemų ir prefrontalinės žievės neuronų vientisumo ir tai gali būti matoma naudojant magnetinio rezonanso spektroskopiją.

Šios įrangos naudojimas klinikinėje praktikoje, ankstyvos neurodegeneracinės ligos diagnositkoje, gali suteikti informacijos apie pagrindines lengvą pažintinių funkcijų sutrikimą turinčių asmenų patologijas, kurios nėra matomos iš kitų vaizdinių biologinių žymeklių. Ankstyva diagnozė galėtų apsaugoti vyresnio amžiaus asmenų pažintines funkcijas, bei nuvėlinti demencijos riziką.