Studentė laisvu nuo studijų metu dalyvavo projekte „Greitosios medicinos pagalbos medikų fizinės savivertės ir gyvenimo kokybės ypatumai“

Finansavimo šaltinis Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0002) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“
Projekto būsena Įgyvendintas
Studentas Vilma Žalandauskaitė
Tyrimų vadovas Audronė Dumčienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020 11 03–2021 04 30

2020 m. lapkričio 3 d.–2021 m. balandžio 30 d. antrosios pakopos sporto edukologijos studijų programos 2 kurso studentė Vilma Žalandauskaitė dalyvavo projekte, kurio tikslas – išsiaiškinti greitosios medicinos pagalbos medikų fizinės savivertės ir gyvenimo kokybės ypatumus. Tyrimas buvo atliekamas vieno didžiųjų Lietuvos miestų greitosios medicinos pagalbos (GMP) įstaigoje. Medikų buvo paprašyta užpildyti anoniminę anketą. Remiantis gautais atsakymais atlikta statistinė duomenų analizė. Buvo nustatyta, kad geriausios nuomonės apie fizinę savivertę ir gyvenimo kokybę buvo vyrai iki 44 m. amžiaus, dirbantys GMP įstaigoje iki 10 metų, turintys dar ir kitą darbą bei fiziškai aktyvūs. Didžiausią įtaką bendrai fizinei būklei ir bendrai sveikatai daro ištvermė. Pagal gautus rezultatus buvo parengtos rekomendacijos GMP įstaigų vadovams, mokymo įstaigoms ruošiančioms specialistus darbui GMP įstaigose, Sveikatos apsaugos ministerijai.

Tyrimo metu buvo pagerinti studentės gabumai mokslinių tyrimų srityje, taip pat per mokslinę veiklą padidėjo mokslinė kompetencija.

PASIEKTAS REZULTATAS

  1. Parengta mokslinės veiklos ataskaita.
  2. Parengtas ir pristatytas pranešimas Lietuvos mokslo tarybos organizuotoje konferencijoje.
  3. Parengta pranešimo santrauka.