Dalyvavimas tarptautiniame sporto mokslo kongrese „European College of Sport Science“ Sevilijoje

Finansavimo šaltinis Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0076) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veikla „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“
Projekto būsena Įgyvendinama
Dalyvis Tomas Venckūnas
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020 10 07–2020 10 30

TIKSLAS

Projekto tikslas – kelti mokslinę kompetenciją tarptautinėje mokslo konferencijoje dalijantis naujausių tyrimų rezultatais.

APIE PROJEKTĄ

2020 m. spalio 28–30 dienomis vyks virtualus Europos sporto mokslo kolegijos kongresas (angl. European College of Sport Science (ECSS)). Kasmetis Europos sporto mokslo kolegijos organizuojamas kongresas – tai vienas prestižiškiausių ir didžiausių sporto mokslo renginių pasaulyje. Konferencijoje Lietuvos sporto universiteto vyriausiasis mokslo darbuotojas Tomas Venckūnas pristatys tyrimo rezultatus skaitydamas žodinį pranešimą tema „Post-exercise carbohydrate feeding does not accelerate force recovery after glycogen-depleting followed by high-intensity exercise in humans“. Pranešime bus kalbama apie angliavandenių vartojimo po ištvermės krūvio poveikį griaučių raumenų jėgos ir darbingumo atgavimui. Pranešimo tema glaudžiai susijusi su konferencijos tematika sporto fiziologijos ir mitybos sekcijoje, kurioje nagrinėjami fizinį pajėgumą lemiantys veiksniai, tarp jų ir mityba.

NUMATOMAS REZULTATAS

Perskaitytas žodinis pranešimas „Post-exercise carbohydrate feeding does not accelerate force recovery after glycogen-depleting followed by high-intensity exercise in humans“.