Mokslinės kompetencijos kėlimas tarptautinėje konferencijoje

Finansavimo šaltinis Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0015) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veikla „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“
Projekto būsena Įgyvendinama
Dalyvis Dovilė Kielė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020 10 07–2020 11 24

TIKSLAS

Projekto tikslas – kelti mokslinę kompetenciją dalyvaujant tarptautinėje konferencijoje „6th International Conference on Sports Medicine and Fitness“.

APIE PROJEKTĄ

2020 m. lapkričio 23–24 dienomis vyks 6-oji tarptautinė konferencija „6th International Conference on Sports Medicine and Fitness“ virtualiu būdu. Lietuvos sporto universiteto lekotrė Dovilė Kielė pristatys  stendinį pranešimą tema „Effect of Kinesiology Taping on Balance in ACL ruptured patients“. Dalyvaudama konferencijoje pateiks savo mokslinių tyrimų rezultatus tarptautinei mokslo bendruomenei, kels savo kompetencijas mokslinių diskusijų metu, ieškos bendradarbiavimo galimybių naujiems moksliniams tyrimams atlikti.

NUMATOMAS REZULTATAS

Stendinis pranešimas tema „Effect of Kinesiology Taping on Balance in ACL ruptured patients“.