Mokslinė stažuotė. Raumenų nuovargio diagnostika

Finansavimo šaltinis Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0015) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veikla „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“
Projekto būsena Įgyvendinama
Dalyvis Ema Juškevičiūtė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020 10 07–2020 12 03

TIKSLAS

Projekto tikslas – kelti mokslinę kompetenciją ilgalaikėje stažuotėje Mainco universitete atliekant tyrimą „Raumenų nuovargio diagnostika“.

APIE PROJEKTĄ

2020 m. spalio 15 d.–gruodžio 3 d. LSU doktorantė Ema Juškevičiūtė kels mokslinę kompetenciją Vokietijos Mainco universitete. Stažuotės metu dalyvaus tyrime „Raumenų nuovargio diagnostika“, kurį prižiūrės daktaras Elmo Neuberger. Tyrimo tikslas – nustatyti raumenims specifiškos lcDNR kinetines ypatybes po uždelsto raumenų nuovargio. Stažuotės metu planuojama tirti raumenims specifiškos laisvai cirkuliuojančios deoksiribonukleorūgšties (lcDNR) kinetines ypatybes, sukėlus uždelstą raumenų nuovargį. Analizė bus paremta  demetilintomis DNR sekomis, kurios yra atsakingos už raumenų vystymąsi. Tikimasi, kad gauti rezultatai padės pagerinti persitreniravimo diagnostiką ir išvengti sunkesnių lėtinio uždegimo formų.

NUMATOMAS REZULTATAS

Parengta tyrimo ataskaita.