Dalyvavimas tarptautiniame sporto mokslo kongrese „European College of Sport Science“

Finansavimo šaltinis Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0049) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veikla „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“
Projekto būsena Įgyvendinama
Dalyvis Daniele Conte
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020 10 07–2020 10 30

TIKSLAS

Projekto tikslas – kelti mokslinę kompetenciją užsienyje vykstančioje virtualioje mokslinėje konferencijoje.

APIE PROJEKTĄ

2020 m. spalio 28–30 dienomis vyks virtualus Europos sporto mokslo kolegijos kongresas (angl. European College of Sport Science (ECSS)). Kasmetis Europos sporto mokslo kolegijos kongresas – tai vienas prestižiškiausių ir didžiausių sporto mokslo renginių pasaulyje. Konferencijoje Lietuvos sporto universiteto mokslo darbuotojas Daniele Conte pristatys tyrimo rezultatus ir skaitys žodinį pranešimą „Investigating the match workload in older adult basketball players: performance profile and health recommendations“. Pagrindinis dalyvavimo šioje konferencijoje tikslas – kelti mokslinę kompetenciją pristatant mokslinių tyrimų rezultatus tarptautinei sporto mokslo bendruomenei,  gilinti sporto mokslo srities žinias mokslinių diskusijų metu ir plėsti mokslinio bendradarbiavimo galimybes su užsienio mokslininkais.

NUMATOMAS REZULTATAS

Perskaitytas žodinis pranešimas „Investigating the match workload in older adult basketball players: performance profile and health recommendations“.