Mokslinės tiriamosios veiklos vykdymas mokslinės stažuotės metu

Finansavimo šaltinis Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0031) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veikla „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“
Projekto būsena Įgyvendinama
Dalyvis Vida Janina Česnaitienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020 10 07–2021 03 28

TIKSLAS

Projekto tikslas – mokslinės kompetencijos kėlimas per praktinę mokslinę veiklą mokslinėje stažuotėje Gdansko Jedrzejaus Sniadeckio kūno kultūros ir sporto akademijoje organizuojant ir atliekant mokslinį bandomąjį tyrimą.

APIE PROJEKTĄ

2021 m. kovo 21–28  dienomis Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Vida Janina Česnaitienė kels kompetenciją mokslinėje stažuotėje Gdansko Jedrzejaus Sniadeckio kūno kultūros ir sporto akademijoje.  Mokslinės stažuotės metu bus parengtas  bendrų mokslinių tyrimų planas, atliktas bandomasis tyrimas tema „Pusiausvyros elgsenos ir kognityvinių funkcijų sąveika vyresniame amžiuje“, išanalizuoti gauti rezultatai. Šio tyrimo tikslas – įvertinti senėjimo ir su tuo susijusių šalutinių veiksnių reikšmę pusiausvyros elgsenos ir kognityvinių funkcijų sąveikai.

NUMATOMAS REZULTATAS

  • Parengtas bendrų mokslinių tyrimų planas ir atliktas bandomasis tyrimas.
  • Parengta tyrimo ataskaita.