LSU mokslininkas pristatė tyrimo rezultatus virtualiame tarptautiniame sporto mokslo kongrese „European College of Sport Science“

Finansavimo šaltinis Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0076) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veikla „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“
Projekto būsena Įgyvendintas
Dalyvis Tomas Venckūnas

2020 m. spalio 28-30 dienomis Lietuvos sporto universiteto vyriausiasis mokslo darbuotojas Tomas Venckūnas dalyvavo virtualiame Europos sporto mokslo kolegijos kongrese (angl. European College of Sport Science (ECSS)). Mokslininkas skaitė žodinį pranešimą tema „Post-exercise carbohydrate feeding does not accelerate force recovery after glycogen-depleting followed by high-intensity exercise in humans“ sekcijoje „Supplements and Ergogenic Aids“. Pranešime buvo kalbama apie angliavandenių vartojimo po ištvermės krūvio poveikį griaučių raumenų jėgos ir darbingumo atgavimui. Šioje sekcijoje pranešimus taip pat skaitė mokslininkai iš Ispanijos, Nyderlandų, Pietų Afrikos, Austrijos, Australijos, Portugalijos, Jungtinės Karalystės, Japonijos, Belgijos.

Mokslininkas pasiekė projekto tikslą – kelti mokslinę kompetenciją tarptautinėje mokslo konferencijoje dalijantis naujausių tyrimų rezultatais. Virtualiame kongrese buvo pasidalinta ne tik naujausiais tyrimų rezultatais savo nagrinėjamoje srityje, bet išgirstos naujausios mokslinės įžvalgos kitose srityse.