LSU mokslininkas kėlė kompetencijas tarptautiniame sporto mokslo kongrese „European College of Sport Science“

Finansavimo šaltinis Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0049) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veikla „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“
Projekto būsena Įgyvendintas
Dalyvis Daniele Conte

2020 m. spalio 28-30 dienomis Lietuvos sporto universiteto mokslo darbuotojas Daniele Conte dalyvavo virtualiame Europos sporto mokslo kolegijos kongrese (angl. European College of Sport Science (ECSS)). Mokslininko pranešimas tema „Investigating the match workload in older adult basketball players: performance profile and health recommendations“ buvo pristatomas sekcijoje „Biological Age and Master Athletes“. Šioje sekcijoje pranešimus taip pat pristatė mokslininkai iš Ispanijos, Austrijos, Portugalijos, Turkijos.

Mokslininkas džiaugiasi, kad pavyko pasiekti projekto tikslą – kelti mokslinę kompetenciją pristatant mokslinių tyrimų rezultatus tarptautinei sporto mokslo bendruomenei,  gilinti sporto mokslo srities žinias mokslinių diskusijų metu ir plėsti mokslinio bendradarbiavimo galimybes su užsienio mokslininkais. Organizatoriai suteikė galimybę klausyti pranešimus visose aktualiose sekcijose.