Studentų tyrimai laisvu nuo studijų metu. Skirtingų kineziterapijos procedūrų poveikis vyresniojo amžiaus moterų psichoneurologinėms ir motorinėms funkcijoms

Finansavimo šaltinis Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0270) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“
Projekto būsena Įgyvendinama
Studentė Gabija Butkutė
Tyrimų vadovė Diana Rėklaitienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020 11 03–2021 04 30

TIKSLAS

Projekto tikslas – palyginti įprasto ir didelio intensyvumo treniruočių poveikį vyresniojo amžiaus moterų psichoneurologinėms ir motorinėms funkcijoms.

APIE PROJEKTĄ

2020 m. lapkričio 3 d.–2021 m. balandžio 30 d. antrosios pakopos kineziterapijos studijų programos 2 kurso studentė Gabija Butkutė dalyvauja projekte, kurio metu bus dirbama su vyresniojo amžiaus moterimis. Joms bus taikoma įvairaus pobūdžio ir skirtingo intensyvumo treniruotės, vertinami motoriniai ir kognityviniai rodikliai. Įgyvendinus projektą bus įvertinta skirtingo tipo fizinės veiklos nauda vyresniojo amžiaus moterims. Fizine veikla bus siekiama sumažinti psichoneurologinių ir motorinių funkcijų sutrikimų riziką. Iš šio projekto tikimasi, kad pagerės bent pusės tirtų moterų motorinės ir psichoneurologinės funkcijos, jų gyvenimo kokybė.

Taip pat projektu bus skatinamas studentės pasirengimas vykdyti mokslinius tyrimus ir tobulinama jos mokslinė kvalifikacija.

NUMATOMAS REZULTATAS

  1. Parengta mokslinės veiklos ataskaita.
  2. Parengtas ir pristatytas pranešimas Lietuvos mokslo tarybos organizuojamoje konferencijoje.