Studentų tyrimai laisvu nuo studijų metu. Svorio mažinimo dietos maistinių makromedžiagų santykio poveikis kūno kompozicijai bei anoreksigeniniams ir oreksigeniniams signalams

Finansavimo šaltinis Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0001) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“
Projekto būsena Įgyvendinama
Studentas Ankur Biswas
Tyrimų vadovas Petras Minderis
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020 11 03–2021 04 30

TIKSLAS

Projekto tikslas – skatinti jaunųjų tyrėjų pasirengimą vykdyti mokslinius tyrimus ir tobulinti mokslinę kvalifikaciją atliekant mitybos intervencijos tyrimą.

APIE PROJEKTĄ

2020 m. lapkričio 3 d.–2021 m. balandžio 30 d. antrosios pakopos sporto fiziologijos ir genetikos studijų programos 2 kurso studentas Ankur Biswas dalyvauja projekte, kurio metu bus siekiama išmokyti studentą dirbti laboratorijoje atliekant mitybos intervencijos tyrimus, išmokyti jį naujų tyrimo metodų, rezultatų analizės bei interpretacijos. Projekto metu bus nagrinėjamas šiuo metu mitybos srityje ypač aktualus ir kol kas bendro sutarimo neturintis bei daug ginčų keliantis klausimas: kas yra svarbiausia gerinant kūno kompoziciją ir mažinant nutukimą – suvartojamos kalorijos ar specifinis maistinių makromedžiagų santykis? Tyrimas bus atliekamas panaudojant pelės modelį.

NUMATOMAS REZULTATAS

  1. Parengta mokslinės veiklos ataskaita.
  2. Parengtas ir pristatytas pranešimas Lietuvos mokslo tarybos organizuojamoje konferencijoje.