Studentų tyrimai laisvu nuo studijų metu. Greitosios medicinos pagalbos medikų fizinės savivertės ir gyvenimo kokybės ypatumai

Finansavimo šaltinis Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0002) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“
Projekto būsena Įgyvendinama
Studentas Vilma Žalandauskaitė
Tyrimų vadovas Audronė Dumčienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020 11 03–2021 04 30

TIKSLAS

Projekto tikslas – išsiaiškinti greitosios medicinos pagalbos medikų fizinės savivertės ir gyvenimo kokybės ypatumus.

APIE PROJEKTĄ

2020 m. lapkričio 3 d.–2021 m. balandžio 30 d. antrosios pakopos sporto edukologijos studijų programos 2 kurso studentė Vilma Žalandauskaitė dalyvauja projekte, kurio metu bus atliekamas tyrimas siekiant išsiaiškinti greitosios medicinos pagalbos medikų fizinės savivertės ir gyvenimo kokybės ypatumus. Greitosios medicinos pagalbos medikai dirba ypač sudėtingomis sąlygomis, kasdien susiduria su neapibrėžtomis, nestandartinėmis situacijomis, gauna daug labai įvairios informacijos, privalo priimti sprendimus, kurie lemia gyvenimą ar mirtį, o medikų fizinė savivertė ir gyvenimo kokybė turi įtakos jų  teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų veiksmingumui, rezultatams bei pacientų vertinimui. Remiantis atlikto tyrimo rezultatais, bus galima efektyviau organizuoti darbą, mažinti psichosocialinę riziką dėl naujų su medikų sauga ir sveikata susijusių problemų, užtikrinti dar kokybiškesnes sveikatos priežiūros paslaugas. Studentės gabumų ugdymas atliekant tyrimą leis koncentruotis į medikų fizinės savivertės ir gyvenimo kokybės ypatumus.  Bus atliktos šios veiklos: mokslinės literatūros palyginamoji analizė, anketinė apklausa ir statistinis duomenų apdorojimas.

Taip pat projektu bus skatinamas studentės pasirengimas vykdyti mokslinius tyrimus ir tobulinama jos mokslinė kvalifikacija.

NUMATOMAS REZULTATAS

  1. Parengta mokslinės veiklos ataskaita.
  2. Parengtas ir pristatytas pranešimas Lietuvos mokslo tarybos organizuojamoje konferencijoje.