Mokslininkė Dovilė Kielė kėlė kompetenciją virtualioje tarptautinėje konferencijoje

Finansavimo šaltinis Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0015) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veikla „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“
Projekto būsena Įgyvendintas
Dalyvis Dovilė Kielė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020 10 07 – 2020 11 26

Lietuvos sporto universiteto lektorė dr. Dovilė Kielė dalyvavo 6-ojoje tarptautinėje konferencijoje „6th International Conference on Sports Medicine and Fitness“ virtualiu būdu, kurioje dalyvavo mokslininkai iš Europos, Azijos ir Šiaurės Amerikos žemynų bei pristatė naujausius ir pažangiausius tyrimus, skirtus aktualioms sporto medicinos problemoms spręsti. Konferencijos metu sekcijoje „Physical Therapy and Rehabilitation“ lektorė pristatė pranešimą tema „Effect of Kinesiology Taping on Balance in ACL ruptured patients“. Lektorė džiaugiasi, kad pavyko pasiekti projekto tikslo – sužinoti apie kitose šalyse vykstančius mokslinius tyrimus bei aktualijas ir kelti mokslinę kompetenciją dalyvaujant tarptautinėje konferencijoje