Lietuvos sporto universiteto mokslininkai sukūrė mokinių fizinio pajėgumo nustatymo, stebėsenos ir analizės modelio prototipą

Mokinių fizinio pajėgumo nustatymo, stebėsenos ir analizės modelio prototipas (LitFit)
Projekto vykdytojas Lietuvos sporto universitetas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2020 09 01 – 2021 08 12
Fondo lėšomis finansuojama suma 40 000 eurų.
Pareiškėjo ir (arba) jo partnerio (-ių) indėlio suma 2113,08 eurų.
Finansavimo šaltinis Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas, administruojamas LR Sveikatos apsaugos ministerijos.
Projektas skirtas spręsti nuolat prastėjančio mokinių fizinio pajėgumo (FP) problemą, kuri gali sąlygoti širdies ir kraujagyslių sistemos ligų, antro tipo diabeto ir mirtingumo riziką vyresniame amžiuje. Kyla grėsmė ir krašto apsaugai, nes didelė dalis šauktinių dėl mažo fizinio pajėgumo ir su tuo susijusių sveikatos problemų yra netinkami arba neefektyviai atlieka tarnybą.

Taigi, atsižvelgiant į išryškėjusį poreikį registruoti ir analizuoti mokinių fizinio pajėgumo rezultatus, šiame projekte LSU mokslininkai, kartu su informacinių technologijų specialistais sukūrė Nacionalinės internetinio fizinio pajėgumo stebėsenos modelio prototipą – LitFit, įgalinančią rinkti, kaupti ir generuoti grįžtamąjį ryšį apie mokinių fizinio pajėgumo lygį, kaitą ir rekomendacijas FP gerinti. Kartu su Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija atlikto pilotinį empirinį tyrimą, įvertindami atrinktos imties mokinių fizinio pajėgumo ypatybes. Konsultuojant Kauno m. Visuomenės sveikatos biuro specialistams sukūrė ir į prototipą įdiegė fizinio aktyvumo rekomendacijas, skirtas mokytojams ir/ar tėvams, kaip gaires lavinti ar palaikyti mokinio fizinį pajėgumą.

Toliau numatoma atlikti pakartotinį tų pačių mokinių fizinio pajėgumo ypatybių rodiklių rinkimą bei išbandyti LitFit galimybę analizuoti fizinio pajėgumo kaitą.

Lietuvos mokinių fizinio pajėgumo rezultatai, jų nuolatinė stebėsena nacionaliniu mastu itin svarbūs, nes prisidės prie bendros su sveikata susijusios informacijos analizės Lietuvoje, leis prognozuoti susirgimų riziką. Praktikoje veikiantis išbaigtas LitFit padės orientuoti pedagogus, tėvus ir neformalaus fizinio ugdymo specialistus kryptingai dirbti stiprinant mokinių FP, stebėti pokyčius laike.