LSU profesorius patirties sėmėsi Kalifornijos valstijos universitete Long Byčas

Gegužės 1-30 dienomis sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros profesorius Arūnas Emeljanovas stažavosi Jungtinėse Amerikos Valstijose įsikūrusiame Kalifornijos valstijos universitete Long Byčas (angl. California State University Long Beach). Stažuotės metu gilinosi į politikos klausimus, susijusius su mokinių fizinio aktyvumo skatinimu mokyklose. Mokslininkas diskutavo su fizinio aktyvumo skatinimo politikos eksperte prof. dr. Monika Lounsbery dėl fizinio aktyvumo skatinimo politikos mokykloje tyrimo instrumento adaptavimo Lietuvos kontekste. Kartu su prof. dr. Monika Lounsbery ir vienu žymiausiu pasaulyje kūno kultūros specialistu prof. dr. Thom McKenzie rengė projekto gaires dėl Lietuvos ir JAV mokinių fizinio aktyvumo, fizinio pajėgumo ir su tuo susijusių rodiklių analizės. Prof. dr. Arūnas Emeljanovas stažuotės metu skaitė paskaitas JAV studentams, pristatė Lietuvą ir Lietuvos sporto universitetą, susipažino su Kalifornijos valstijos universiteto Long Byčas infrastruktūra, mokslo ir studijų galimybėmis, laboratorijomis, valdymo procesais ir kita.

Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų.