LSU pradeda paskutinįjį projekto „Suaugusių (18–64 metų) ir vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) asmenų fizinio pajėgumo vertinimo tarptautinių testų rinkinio (baterijos) adaptavimas bei rekomendacijų parengimas naudojimui Lietuvoje“ etapą

Lietuvos sporto universitetas kartu su partneriais – Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos asociacija,  Kauno rajono visuomenės sveikatos biuru – kovo mėnesį pradės paskutinį projekto „Suaugusių (18–64 metų) ir vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) asmenų fizinio pajėgumo vertinimo tarptautinių testų rinkinio (baterijos) adaptavimas bei rekomendacijų parengimas naudojimui Lietuvoje“, kurį finansiškai remia Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas, administruojamas LR Sveikatos apsaugos ministerijos, etapą – suorganizuoti ir įvykdyti 10 seminarų visuomenės sveikatos biurų ir kitų suinteresuotų įstaigų ir organizacijų darbuotojams (250 asmenų) dešimtyje Lietuvos apskričių. Pirmieji mokymai vyks š. m. kovo 18 d. Kauno apskrities visuomenės sveikatos biurų ir kitų suinteresuotų įstaigų ir organizacijų darbuotojams

Iki to laiko LSU kartu su partneriais sėkmingai užbaigė pirmąsias tris projekto veiklas, tai yra atliko 18 – 64 metų amžiaus ir 65 metų ir vyresnių asmenų fizinio pajėgumo testavimus; nustatė ribinius rezultatų vertes ir parengė vertinimo skales; parengė metodinę priemonę 18 – 64 metų amžiaus ir 65 metų ir vyresnių asmenų fizinio pajėgumo testavimui ir vertinimui su video turiniu.

Projekto vykdytojai džiaugiasi, kad nepaisant sunkumų, susijusių su Lietuvoje buvusia Covid-19 pandemija, pavyko laiku įgyvendinti numatytus fizinio pajėgumo testavimus. Fizinis pajėgumas buvo išmatuotas daugiau nei 400 gyventojų, kurių amžius nuo 18 iki 64 metų ir 400 vyresnių, nei 65 metų amžiaus Kauno rajono gyventojų. Šie skaičiai viršijo projekto rengimo metu numatytus skaičius.