LSU atstovė pristatė tyrimo rezultatus tarptautinei taikomosios fizinės veiklos bendruomenei

Lietuvos sporto universiteto docentė dr. Jūratė Požėrienė dalyvavo 22-ajame tarptautiniame taikomosios fizinės veiklos simpoziume „Liberty and the Pursuit of happiness“ (ISAPA 2019), kuris vyko 2019 m. birželio 14–18 d. Šarlotesvilio mieste, Virdžinijos valstijoje, JAV. Simpoziumo metu docentė perskaitė pranešimą „Effect of physical activity on the self-esteem and social skills of men who experiencing social exclusion“. Jame pristatyti mokslinių tyrimų rezultatai tarptautinei mokslo bendruomenei sukėlė diskusiją apie fizinės veiklos svarbą šiai asmenų grupei.

Simpoziumo metu mokslininkai pristatė įvairius mokslinius tyrimus, susijusius su neįgaliųjų aukštojo mokslo prieinamumu, neįgaliųjų įtrauktimi į kūno kultūros pamokas bei fizinio aktyvumo veiklas, neįgaliųjų reabilitacija per sportą. Vienos dienos moksliniai pranešimai buvo orientuoti į autizmo spektro sutrikimus, asmenų, turinčių šių sutrikimų, integracijai į ugdymo procesus, jų socialinę reabilitaciją bei gyvenimo kokybę.

Simpoziumo metu vyko kelios diskusijos. Su Tarptautinio specialiosios olimpiados komiteto prezidentu Tim Shriver buvo diskutuojama apie taikomuosius tyrimus, susijusius su sutrikusio intelekto sportininkų fizine ir protine sveikata bei fizinio aktyvumo skatinimu. Diskusijoje aptartos ir galimybės bendradarbiauti atliekant šios srities tyrimus. Su Europos taikomosios fizinės veiklos prezidente profesore Aija Klavina buvo aptartos galimybės Lietuvos sporto universitete organizuoti EUFAPA konferenciją 2022 m. Su profesoriumi Shayke Hutzler (Izraelis) aptartos tolesnės bendradarbiavimo galimybės mokslinių tyrimų srityje. Profesorius sutiko konsultuoti LSU doktorantūros studentą.

Dalyvaudama simpoziume doc. dr. J. Požėrienė kėlė savo, kaip tyrėjos, kompetencijas, susipažino su naujausiais tarptautinio lygio tyrimais, kurių koncepcijas planuoja pritaikyti svo atliekamuose tyrimuose. Remdamasi šiais tyrimais docentė planuoja siūlyti magistro darbų temas. Doc. dr. J. Požėrienė tiki, kad išklausyti kitų tyrėjų moksliniai pranešimai leis įgytas žinias ir kompetencijas panaudoti pedagoginėje veikloje bei atnaujinti magistrantūros studijose dėstomą modulį „Fizinis aktyvumas ir negalia“.

Projektas vykdytas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0297) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba.