LSU atstovė pristatė tyrimo rezultatus tarptautinei sporto mokslo bendruomenei

2018 m. balandžio 12–15 d. doc. dr. Ilona Tilindienė kėlė mokslinę kompetenciją Juodkalnijos sporto akademijos organizuojamoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ,,15th International Scientific Conference on Transformation Processes in Sport – Sport Performance“ Budvoje (Juodkalnija).

Konferencijoje mokslininkė skaitė pranešimą „Link between personal characteristics and bullying among athletes and non-athletes adolescents“ ir pristatė tyrimo rezultatus tarptautinei sporto mokslo bendruomenei. Mokslinio bendradarbiavimo su užsienio mokslininkais galimybės buvo aptariamos dalyvaujant paskaitoje-diskusijoje „The institutionalization of gender in sport“, kuriai vadovavo dr. Laura Shuft iš Nicos Sophia Antipolis universiteto (Universite Nice Sophia Antipolis, Prancūzija).

LSU mokslininkė dalyvavo diskusijoje (pranešėjas dr. Dino Mujkic) „Project management – methods and approaches – from idea to realization”. Diskusijos metu aptartos bendro dalyvavimo tarptautiniuose projektuose galimybės.

Konferencijos pranešėjų kompetencija bei mokslinė patirtis leido susipažinti tiek su Europos, tiek ir su ne Europos Sąjungos šalyse dirbančių mokslininkų vykdomų tyrimų rezultatais, užmegzti mokslinius ryšius.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.