Informacija apie įgyvendintą projektą „Liekamasis aukšto intensyvumo treniruotės poveikis protiniam darbingumui“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0008

Siekiant ugdyti studentų gebėjimus vykdyti mokslinius tyrimus nuo 2019 m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 30 d. Lietuvos sporto universitete buvo įgyvendinamas projektas „Liekamasis aukšto intensyvumo treniruotės poveikis protiniam darbingumui“. Finansinė parama buvo skirta pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“ šaltinį. Paramą gavo Treniravimo sistemų studijų programos trečio kurso studentė Meida Mikalaikevičiūtė.

Projekto metu, padedant dr. Margaritai Černych, buvo siekiama gerinti studentės kompetencijas studijų ir mokslinių tyrimų srityse, motyvuojant studentę prisidėti prie tolesnės mokslinės veiklos plėtros.

Įgyvendinant šį projektą studentė įgijo žinių apie organizacinę mokslinių tyrimų veiklą, susipažino su naujais fiziologinių matavimų ir duomenų apdorojimo metodais, tobulino statistinės analizės vykdymo ir interpretavimo įgūdžius bei teikė moksliniais tyrimais pagrįstas išvadas.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0008) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).