Informacija apie įgyvendintą projektą „Jėgos treniruočių poveikis vyresnio amžiaus žmonių motorinių-kognityvinių funkcijų sąveikai“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0006

2019 m. liepos 1–rugpjūčio 31 d. LSU nuolatinių studijų I pakopos studijų programos Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata studentė Gabrielė Auškalnytė atliko tyrimą „Jėgos treniruočių poveikis vyresnio amžiaus žmonių motorinių-kognityvinių funkcijų sąveikai“. Tyrimui vadovavo LSU Fizinio ir socialinio ugdymo katedros docentė dr. Vida Janina Česnaitienė. Tyrimo tikslas – įvertinti jėgos treniruočių poveikį vyresnio amžiaus žmonių motorinės ir kognityvinės funkcijų sąveikai. Praktinės mokslinės veiklos metu studentė atliko:

– mokslinės literatūros analizę Lietuvos sporto universiteto bibliotekoje naudodama duomenų bazių paieškos sistemas. Iš viso buvo surastas ir susistemintas 31 mokslinis straipsnis vykdomo tyrimo tema;

– dalyvavo rengiant tyrimo metodiką, sudarant tyrimo protokolą. Dalyvavo tiriamųjų paieškoje, kontaktavo, teikė informaciją apie tyrimą;

–  atliko bandomąjį tyrimą, analizavo tyrimo rezultatus ir juos apibendrino.

– praktinės mokslinės veiklos rezultatus studentė pateikė tyrimo apraše.

Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0006) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).