Informacija apie įgyvendintą projektą „Trumpalaikio vėsinimo poveikis žmonių smegenų motorinės žievės jautrumui“, Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-15-0012

Lietuvos sporto universiteto inicijuojamais projektais siekiama spręsti įvairias mokslines problemas bei į jų sprendimų paieškas įtraukti ir šio universiteto studentus. Šiuo projektu buvo siekiama skatinti ir motyvuoti gabius studentus įsilieti į mokslinį darbą per vasaros atostogas, kaupti mokslinę patirtį, kelti mokslinę kompetenciją ir asmeniškai prisidėti prie universiteto mokslinio potencialo kūrimo. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimas finansuojant tokius projektus yra labai svarbus įrankis ugdant jaunuosius mokslininkus ir skatinant studentų mokslinę veiklą.

Nuo 2019 m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Lietuvos sporto universitete buvo  įgyvendinamas projektas „Trumpalaikio vėsinimo poveikis žmonių smegenų motorinės žievės jautrumui“. Projekte numatytas veiklas vykdė LSU pirmosios pakopos nuolatinės studijų formos Treniravimo sistemų trečio kurso studentas Aivaras Strikas, kuriam vadovavo mokslo darbuotojas Nerijus Eimantas.

Pagrindinis projekto tikslas – nustatyti trumpalaikio vėsinimo poveikį motorinės žievės jautrumui. Tyrimo metu  buvo naudojamas trumpalaikio vėsinimo protokolas, kuris atliekamas tiriamąjį panardinus iki kaklo į 13°C vandenį dešimčiai minučių. Kaip ir buvo tikėtasi, gauti tyrimo rezultatai parodė, kad eksperimente taikyta vėsinimo procedūra reikšmingai nepaveikė tiriamųjų vidinės temperatūros, tačiau reikšmingai padidino širdies susitraukimo dažnį.  Vertinant subjektyvius pojūčius – tiriamieji jautėsi šiek tiek vėsiai  ir nepatogiai bei jautė lengvą drebulį. Transkranijinės magnetinės stimuliacijos (TMS) rezultatai parodė, kad eksperimento metu taikyta intervencija reikšmingai prailgino paveikto pusrutulio motorinio sukeltinio potencialo (MEP) sklidimo laiką, tačiau nepaveikė jo dydžio. Svarbu pabrėžti, kad atsigavimo metu po 15 min. pakartotinai atlikus TMS MEP latencija,  lyginant su pradiniais rezultatais, išliko reikšmingai didesnė. Iš gautų duomenų galima teigti, kad net ir trumpas, tik 10 min., bet aštrus šalčio stimulas reikšmingai veikia galvos motorinės žievės jautrumą, prailgina signalo sklidimo laiką.

Projekte dalyvavęs studentas sėkmingai įvykdė numatytas veiklas ir pasiekė užsibrėžtus tikslus.

Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0012) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).