Informacija apie įgyvendintą projektą „Normalaus ir didelio energinio tankio dietos poveikis fiziniam aktyvumui, gaunamos energijos kiekiui, kūno svoriui ir kraujo leptino koncentracijai“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0099

Vasarą Lietuvos sporto universiteto Sporto mokslo ir inovacijų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas Tomas Venckūnas ugdė Sporto fiziologijos ir genetikos magistrantūros studijų programos I kurso studento Lauryno Juškevičiaus gebėjimus vykdyti mokslinius tyrimus. Gebėjimai buvo ugdomi įgyvendinat projektą „Normalaus ir didelio energinio tankio dietos poveikis fiziniam aktyvumui, gaunamos energijos kiekiui, kūno svoriui ir kraujo leptino koncentracijai“.

Studento vasaros praktikos tikslas buvo Ištirti didelio ir normalaus energinio tankio dietos poveikį spontaniniam fiziniam aktyvumui, gaunamos ir išeikvojamos energijos kiekiui, kūno svoriui ir hormono leptino svarbą šioje priklausomybėje. Taikant laboratorinės pelės modelį buvo tirta, kaip didelio energinio tankio tukinanti dieta veikia elgseną ir fizinį aktyvumą. Nors gaunamų kalorijų kiekis buvo didesnis riebaus pašaro pelių grupėje ir jų kūno masė buvo gerokai didesnė, tačiau reikšmingų spontaninio fizinio aktyvumo, tiriamosios elgsenos, kognityvinės funkcijos bei mokymosi greičio skirtumų tarp skirtingu pašaro maitinamų pelių grupių nenustatyta. Tai leidžia daryti prielaidą, kad pakoregavus mitybą net ir po ilgalaikio didelio energinio tankio maisto vartojimo nutukimas sumažėtų dėl išliekančio poreikio judėti ir nepakitusios orientacijos neįprastoje aplinkoje bei neigiamo poveikio kognityvinei funkcijai nepasireikštų.

Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0099) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).