Lietuvos sporto universiteto mokslininkai kurs mokinių fizinio pajėgumo nustatymo, stebėsenos ir analizės modelio prototipą

Lietuvos sporto universitetas nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. pradėjo vykdyti projektą „Mokinių fizinio pajėgumo nustatymo, stebėsenos ir analizės modelio prototipas (LitFit)“, kurį finansiškai remia Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas, administruojamas LR Sveikatos apsaugos ministerijos.

Projektas skirtas spręsti nuolat prastėjančio mokinių fizinio pajėgumo (FP) problemą. Mokinių FP yra vienas iš  širdies ir kraujagyslių sistemos ligų, antro tipo diabeto ir mirtingumo rizikos veiksnių vyresniame amžiuje, siejasi su kognityviniais gebėjimais bei akademiniais pasiekimais. Tai lemia anksčiau pasireiškiančią sveikatos sutrikimų riziką ir finansinę naštą valstybei.

Atsižvelgiant į išryškėjusį poreikį registruoti ir analizuoti mokinių fizinio pajėgumo rezultatus, šiame projekte LSU mokslininkai Arūnas Emeljanovas ir Brigita Miežienė kartu su informacinių technologijų specialistais kurs nacionalinės fizinio pajėgumo stebėsenos modelio prototipą – LitFit, paremtą internetine platforma. Projekto metu yra numatoma atlikti pilotinį empirinį tyrimą, įvertinti atrinktos imties mokinių fizinio pajėgumo ypatybes, organizuoti ir vykdyti seminarą fizinio ugdymo mokytojams ir mokyklų visuomenės sveikatos specialistams.  Projekto tikslinė grupė, į kurią bus nukreipti ir projekto rezultatai, –  5–12 klasių mokinių populiacija.

Tikimasi, kad projektas turės išliekamąją mokslinę ir praktinę vertę. Lietuvos mokinių fizinio pajėgumo rezultatai, jų nuolatinė stebėsena nacionaliniu mastu itin svarbūs, nes prisidės prie bendros su sveikata susijusios informacijos analizės Lietuvoje, leis prognozuoti susirgimų riziką. Empiriniai FP duomenys ir su juo susijusių veiksnių analizė leis identifikuoti svarbiausius rizikos veiksnius, kurių svarbą bus galima tirti kuriant ir koreguojant intervencines programas. Surinktus duomenis bus galima lyginti su kitų šalių analogiškais duomenimis. Praktikoje veikiantis išbaigtas LitFit padės efektyviau organizuoti neformalų fizinį ugdymą, atsakingoms institucijoms suteiks gairių, kaip kryptingai formuoti fizinio aktyvumo skatinimo politiką, vykdyti moksliškai pagrįstas intervencijas, taikyti efektyvias sveikatą stiprinančias edukacines programas, orientuoti pedagogus, tėvus ir neformaliojo fizinio ugdymo specialistus tinkamai dirbti stiprinant mokinių FP, stebėti pokyčius. Projekto metu inicijuotas nuoseklus mokinių fizinio pajėgumo registravimas nacionaliniu mastu prisidės stiprinant mokyklinio amžiaus vaikų gerovę.